TBF_0821WEB.jpg

BPA (brukerstyrt personlig assistent)

Vi er en av leverandørene innenfor BPA. Dette er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Formålet er å gi mennesker med et omfattende hjelpebehov et mer fleksibelt hjelpetilbud og færre mennesker å forholde seg til. Det er kommunens pleie – og omsorgstjeneste som fatter vedtak om BPA.

BPA er et tjenestetilbud som omfatter personlig assistanse i form av praktisk bistand og opplæring, organisert slik at brukeren i prinsippet selv administrerer ordningen. En BPA-ordning kan iverksettes enten ved at bruker, kommunen eller en privat tjenesteyter er arbeidsgiver. Brukeren vil alltid være arbeidsleder.

Tilbake til hjemmeomsorg >

27.12.2016 14:20