TBF_1632WEB.jpg

Hjemmesykepleie

Vi leverer tjenester innenfor hjemmesykepleie til mange bydeler, og stasjonærsykepleie (heldøgns pleie i hjemmet) i hele Oslo. Våre ansatte har både variert og god kompetanse fra helsevesenet og arbeid med mennesker. Denne erfaringen ønsker vi at du skal ha nytte av.

Vi scorer høyt på alle kvalitetsmålingene og er veldig opptatt av å gi alle våre brukere et godt tilbud. Vi er svært opptatt av å yte god service og ønsker å tilrettelegge den hjelpen du trenger på best mulig måte. Du skal bli møtt med respekt i ditt eget hjem, og vi skal opptre varsomt. Du får din primærperson hos oss, men vil også bli godt kjent med flere andre av våre trivelige ansatte.

Vi investerer i faglig utvikling og tilbyr ansatte aktuelle kurs internt og eksternt for å holde en god faglig kompetanse.
Vi ønsker at du i stor grad skal få være med selv å bestemme når hjelpen skal komme til deg. Vi tar derfor kontakt med deg eller pårørende for å høre hvilke ønsker du har før vi setter i gang med vårt oppdrag. Gi oss beskjed dersom dine ønsker endres og du vil ha forandringer.

Tilbake til hjemmeomsorg >

27.12.2016 14:09