TBF_0640WEB.jpg

Praktisk bistand

Vi leverer tjenester innenfor praktisk bistand i alle bydelene i Oslo. Dette medfører at uansett hvilken bydel du bor i, kan du velge Norlandia hjemmeomsorg.

Dersom du har et vedtak fra Oslo kommune som du ønsker at vi skal levere, vil vi så snart vi mottar beskjed om at du har valgt oss komme hjem til deg på et førstegangsbesøk. Dette besøket vil i tillegg til å gi deg den hjelpen du skal ha, også innebære en samtale for å høre på dine behov og betingelser. På denne måten kan vi tilrettelegge for våre tjenester ut i fra dine behov og ut i fra dine andre gjøremål og faste avtaler du måtte ha.

Våre ansatte er opptatt av at du som vår kunde skal få en god tjeneste. Vi er også opptatt av at du skal trives med den eller de ansatte som kommer til deg. Vi jobber derfor aktivt med tilbakemeldinger vi mottar. Innenfor tradisjonell hjemmehjelp, vil du da få (dersom du ønsker dette) en fast hjemmehjelp som kommer til faste klokkeslett og ukedager. Dette skaper forutsigbarhet for deg, og du kan derfor planlegge dine andre gjøremål ut i fra denne forutsigbarheten. Dersom du har hjelp flere ganger i uken innenfor praktisk bistand, vil dine tjenester dekkes av noen få av våre ansatte.

Tilbake til hjemmeomsorg >

27.12.2016 14:16