img-konsern.jpg

Om norlandia

Norlandia Care Group har ca 5500 medarbeidere i konsernet som består av tre forretningsområder: barnehager, pasienthotell og sykehjem.  Vi har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Nederland. 

Les mer om Norlandia her »
 
csr2017.png

Vårt samfunnsansvar

Vår samfunnsansvarsrapport belyser innsatsen fra de ansatte  i våre barnehager, pasienthotell og eldreomsorg og den verdien vi skaper for våre kunder hver dag. Med rapporten håper vi å inspirere både offentlige og private aktører gjennom eksemplene vi viser. Vi ønsker også å formidle hvordan vårt arbeid er i tråd med vår visjon om å forbedre velferdstjenester og bli et referansepunkt i samfunnet.

Last ned våre rapporter i PDF-format:

Samfunnsansvar - Rapport 2017
Samfunnsansvar - Rapport 2016
Samfunnsansvar - Rapport 2015

 

Nøkkeltall

Finansiell informasjon

/resources/om-oss/Diagramm_stolper.png
 


Vi vil inspirere til fremskritt og støtte opp hver og ens
potensial gjennom hele livet.

VÅR FILOSOFI
 

 
etikk.png

Etikk

Norlandia gjør en viktig innsats for samfunnet ved å utføre velferdstjenester. Våre etiske retningslinjer legger vekt på at alle involverte – ansatte, ledere og styremedlemmer – overholder vår felles etiske standard.

Les mer »
 

Ledelsesfilosofi

/resources/layout/konsern-ledelse.jpg

Visjon og verdier

/resources/layout/konsern-verdier.jpg
 
Yngvar dypetset

Konsernledelse

Konsernet er organisert på en måte som inspirerer til samarbeid mellom forretningsområdene ved at støttefunksjoner som økonomi, personal, eiendomsutvikling og markedsføring arbeider på tvers av forretningsområdene. 

Modellen er basert på en såkalt matrise som skal sørge for at vi utnytter alles ressurser og kompetanse på en best mulig måte.

Se hele ledelsen »