BPA-bruker-faar-assistanse-WEB.jpg

BPA

Norlandia hjemmetjenester tilbyr BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i Oslo kommune. Ved å bruke Norlandias BPA-tjeneste sikrer vi at du får assistansen du trenger for å leve et godt og mer uavhengig liv - uten at det koster deg ekstra.

Hva er BPA?

BPA (eller brukerstyrt personlig assistanse) er organisering av hjemmehjelp for personer med funksjonsnedsettelser. Som navnet tilsier, er BPA skreddersydd for hver enkelt bruker: BPA-brukeren kan velge hvem de skal ha som assistent, hva slags oppgaver de ha hjelp med, og når disse oppgavene skal utføres.

Hva slags oppgaver kan en personlig assistent gjøre?

Din personlige assistent kan bistå deg med alle slags oppgaver. Her er noen eksempler:

 • Stell og vask
 • Helsehjelp 
 • Hjelp med trening
 • Ta følge på sosiale aktiviteter
 • Passe på barn
 • Hente barn i skole eller barnehage
 • Matlaging
 • Handle mat

Hvordan får man BPA?

For å bli tilbudt en brukerstyrt personlig assistent må man ha behov for assistanse for å fungere i hverdagen.  Dersom du har en omfattende og langvarig funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å å gjøre dagligdagse oppgaver kan du ha krav på BPA. Hvis du opplever at du har behov for assistanse, søker du om BPA til din kommune. Hvis du trenger hjelp med å etterspørre BPA, eller har andre spørsmål, kan du ta kontakt med oss

Du bestemmer

Som bruker av BPA er du "arbeidsleder". Dette vil si at du styrer selv hvem du ønsker som assistent, hva assistenten skal gjøre og når assistenten skal være hos deg. Vi vil hjelpe deg med å finne en assistent som passer akkurat til deg. Dersom du ikke har mulighet eller ønske om å være arbeidsleder kan rollen ivaretas av en av dine nærmeste. Din kontaktperson i Norlandia vil følge deg opp tett slik at du blir trygg i rollen som arbeidsleder.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr en rekke tjenester:

 • Driftskonto for dekke av assistentkostnader
 • Digitale hjelpemidler og gode praktiske løsninger
 • Fast kontaktperson
 • Hjelp ved rekruttering av assistenter
 • Opplæring/kurs for arbeidsleder og assistenter
 • Hjelp og veiledning i søknadsprosesser
 • Tilgang til nettverk og forum med andre arbeidsledere og assistenter
 • Hjelp ved oppsett av arbeidsplan og turnus
 • Standard kontrakt ved valg/oppsigelse av oss som leverandør

Du kan velge Norlandia som din leverandør

Norlandia er godkjent leverandør av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i Oslo kommune. Når du har fått et vedtak på BPA så står du fritt til å velge oss som din leverandør av tjenesten. Dette gjelder både dersom det er ditt første besøk eller om du allerede har en leverandør og ønsker å bytte til Norlandia.

Les mer om fritt brukervalg og hvordan du selv kan bytte leverandør.

Ta kontakt med oss!

Anne Borch1.jpg

Kontakt på mail nho.tl.bpa@norlandia.com 

...eller på telefon 41262329 mellom kl. 08:00 - 16:00 for mer informasjon

 

Bor du utenfor Oslo kommune?

Norlandia tilbyr BPA i Oslo kommune. Hvis du bor utenfor Oslo kan du se på tilbudet til Norlandias søsterselskap: Aberia.

Les mer om Aberias BPA-tilbud