SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR utvikleransatte - sykepleiere.jpg
#utvikleransatte

Økt involvering av sykepleiere i legemiddelsendringer ga redusert medisinbruk

Oppsalhjemmet gjennomførte i 2016 et prosjekt for å øke involvering av hele pleiepersonalet i observasjonsrapportering etter viktige legemiddelendringer.

Dette var intervensjonene som ble gjort:

  1. En observasjonsliste med hovedgrupper av medisiner og deres virkninger og eventuelle bivirkninger ble hengt opp ved risikotavlene på alle vaktrom for å se om økt kunnskap om medisineffekter ville gjøre personalet mer observante og rapportere det de observerte på de beboere de hadde ansvaret for. 
  2. Etter fire uker: Introduserte visuell tilbakemelding i form av observasjonsomfanget ført i lett forståelige diagrammer.  Formålet var at god feedback på egne prestasjoner ville motivere pleiepersonalet til økt involvering. 
  3. Etter nye fire uker ble  en ny versjon av elektronisk pasientjournal (EPJ) innført for sykepleier-rapportering på alle avdelinger. I hvilken grad denne oppdateringen gav enda bedre involvering i observasjonsrapporteringen ble vurdert.
  4. Innførte enda tydeligere oppgaveansvar for pleiepersonalet, ved at vi innførte tydelige, store bokstaver på risikotavlene for hvilket av skiftene Dag/Aften/Kveld skulle observere og rapportere de tydeliggjorte medisinvirkningene. Bokstavene D+A+N, ble etterhvert ytterligere visualisert ved bruk av rød tusj i stedet for svart.  
  5. Tilslutt innførte vi kollegabasert og individuell veiledning av de av pleierne som ikke hadde rapportert som ønsket.

Disse fem tiltakene for å øke pleiepersonellets involvering i observasjon av effekter og bivirkninger etter betydelige endringer i medisinering, førte til minst en dobling av observasjonsrapporter. I snitt økte antall observasjonsrapporter ved Oppsalhjemmet fra 35% til 100% ved utløpet av 2016. Prosjektet ble presentert av sykehjemslege Stephan Ore på National Forum on Quality Improvement in Health Care i desember 2016 i Orlando. Florida. Denne konferansen gjennomføres av organisasjonen Institute for Healthcare Improvement (IHI).