SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR brukernesønsker - 1.jpg
#brukernesønsker

Fremtiden trenger nysgjerringe barn

Norlandias satsing på Kunnskap & innovasjon gir mer bevisste voksne og barn som lærer å bli mer nysgjerrige, mer utforskende og mer idéskapende. Fremtiden trenger nysgjerrige barn!

Sommeren 2015 begynte arbeidet for å tydeliggjøre hva Norlandia Barnehagene skal ha til felles. Hva er Norlandia Barnehagene sin identitet? Hvordan vil det skille oss fra andre barnehager? Svaret ble det vi i Norlandia nå kjenner som Kunnskap & innovasjon. Det er blitt en arbeidsmetode og en tilnærming som er unik for Norlandia.

Vi er opptatt av å bidra til at barn som går i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende, og mer idéskapende. Slagordet «La oppdagelsene begynne!» har blitt valgt for Kunnskap & innovasjon. Dette identitetsarbeidet er en del av Norlandias kvalitetsutvikling. Kunnskap & innovasjon er en av måtene vi utvikler pedagogisk kvalitet. Initiativet bygger på anerkjent pedagogisk forskning og ved å fokusere på Kunnskap & innovasjon vil Norlandia realisere sin pedagogiske visjon «- med livslang lyst til lek og læring».
Innholdet ble utviklet i løpet av 2015 og 2016 med workshops i Norge, Sverige og Finland. Planleggingsgrupper av ansatte i barnehagene fra hele landet i både Norge og Sverige fortsatte å bygge på temaet, utdype det pedagogiske innholdet og planlegge for kickoff samlinger.

Pedagogene i den norske planleggingsgruppen gjorde en grundig gjennomgang av forskningslitteraturen. Resultatet ble fire prioriterte områder som i sum utgjør Kunnskap & innovasjon: Trygg tilknytning, barns medvirkning, lek = læring og sammenheng realfag og estetikk.

Arbeidet med Kunnskap & innovasjon fortsetter, blant annet ved hjelp av såkalte «ambassadører» oppnevnt i hver barnehage for å fremme disse arbeidsmåtene i den daglige driften.

NORLANDIA QUEST

Den årlige begivenheten Norlandia Quest er et direkte resultat av arbeidet med Kunnskap & innovasjon. Fra februar 2017 ble det gjennomført Norlandia Quest i alle Norlandia-barnehagene i Norge, Sverige, Finland og Nederland. Tema i 2017 var "film", og alle barnehagene kunne gjennom en felles Facebook-gruppe dele sine aktiviteter med hverandre.

Norlandia Quest skal være et arrangement som skaper engasjement, entusiasme og glede. En gruppe ansatte velger hva som skal være felles tema for alle barnehagene – nytt tema hvert år. Hver barnehage skal også lage en plan for hvordan de vil fordype seg i temaet. Norlandia Quest er en sentral del av Kunnskap & innovasjon som skaper grunnlag for å skape, utforske og lære. 

#brukernesønsker

Relaterte saker