SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR brukernesønsker - 4.jpg
#brukernesønsker

Hvert måltid skal være en opplevelse for de eldre

Måltidene skal være høydepunktet på dagen hos oss. Vårt måltidskonsept går ut på å gi de eldre en opplevelse av høy kvalitet på mat og måltidssituasjon, samt imøtekomme individuelle behov og ønsker.

På våre eldreomsorgsenheter er måltidene svært verdifulle situasjoner. Utover det opplagte aspektet med ernæring, er måltidet en arena for sosial interaksjon, bruk av ferdigheter for å opprettholde personlig uavhengighet og en sanseopplevelse for øye og gane.

Norlandia har gjort store fremskritt i løpet av de siste årene med å sikre gjennomgående høy kvalitet i den del av vårt tjenestetilbud som knytter seg til mat. I Sverige har vår eldreomsorgsdivisjon konseptualisert den såkalte Five Aspect Meal Model (FAMM) i samarbeid med Örebro universitet. Vi har jobbet tett med prof. Åsa Öström ved dette universitetet. Tradisjonelt er FAMM-modellen blitt utviklet og anvendt innenfor forskningsområdet mat- og måltidsvitenskap. De fem aspekter er: Rommet, møtet, produktet, styringssystemet og atmosfæren. Den opprinnelige idéen for FAMM-modellen ble utviklet av Michelin-guiden.

Gjennom systematisk arbeid med maten og måltidskonsept i henhold til FAMM-modellen, sørger vi for at alle ansatte vet hvordan de skal skape en mest mulig verdifull situasjon for beboerne ut av måltidet. Med god kunnskap, etablerte rutiner og et tydelig og inspirerende lederskap, arbeider vi for å skape verdier for våre brukere.

Norlandia har konseptualisert FAMM-modellen og implementert denne praksisen på en rekke av våre eldreomsorgsenheter. Vårt FAMM-konsept legger nå en klar føring for det matrelaterte tjenestetilbudet på våre eldreomsorgsenheter i Sverige. Prof. Öström har gjennomført opplæring ved vår enhet St. Knut helt sør i Sverige. Alle ansatte tok del i opplæringen, ikke bare de som jobber med mat. Erfaringene fra dette opplæringsarbeidet har blitt formidlet til andre Norlandia-enheter i Sverige, og vi er i stand til å levere tjenesten på høyeste nivå i samsvar med FAMM stadig oftere. Beboere og pårørende har vært veldig fornøyde med endringene.

Five Aspect Meal Model (FAMM)

De viktigste fordelene med FAMM:

  • En opplevelse av høy kvalitet på mat og måltidssituasjon
  • Individuelle behov og ønsker blir verdsatt; vi søker å få til personlige valg for brukerne
  • Hver måltidssituasjon skal oppleves som et høydepunkt på dagen
#brukernesønsker

Relaterte saker