SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR brukernesønsker - 2.jpg
#brukernesønsker

Konkurranseutsatte barnehager gir mer fornøyde foreldre

Etter at Norlandia tok over tre konkurranseutsatte barnehager fra Oslo kommune i 2015, har brukerundersøkelser vist mer fornøyde foreldre. Målrettet arbeid gir resultater!

Alle Norlandiabarnehagene i Bydel Alna i Oslo har over tid jobbet målrettet med å forbedre sine resultater. På ett år har brukertilfredsheten i de fire barnehagene Sørhellinga, Fagerholt, Frydenlund og Ospa økt betydelig. Dette er barnehager som tidligere var kommunale, hvor Sørhellinga og Fagerholt er kjøpt av Norlandia, mens Frydenlund og Ospa er driftsutsatte.  

I Sørhellinga har det vært en økning på hele 20% på spørsmålet «Samlet sett hvor fornøyd er du?». Bjørnåsen barnehage som ligger i bydel Søndre Nordstrand, og ble på samme tid som de andre driftsutsatt til Norlandia, har også en økning på 18% fra 2015 til 2016. Det har vært stort fokus på foreldresamarbeid og på å skape tillit mellom alle parter. Dette har man oppnådd gjennom å ha en åpen kommunikasjon, og å være transparente i måten man har jobbet på. Bevisstgjøring av personalet har vært essensielt og ledelsen i barnehagene har jobbet mye med verdiene våre; hvem er vi her for? Vi har måtte jobbe for å skape tillit mellom medarbeidere og Norlandia, og det er meget tilfredsstillende å se at dette forbedringsarbeidet virker.  Det har vært et kontinuerlig arbeid over tid og år med mange involverte som nå gir gode resultater.

Et viktig tiltak i arbeidet med å bedre brukertilfredsheten og kvaliteten i barnehagene er for eksempel den såkalte Alna-frokosten, hvor alle barna får grøt som en felles start på dagen. Sånt setter Norlandia på kartet i bydelen og er med på å gjøre Norlandiabarnehagene til et godt sted å være. 

#brukernesønsker

Relaterte saker

  • Fremtiden trenger nysgjerrige barn!

    Norlandias satsing på Kunnskap & innovasjon gir mer bevisste voksne og barn som lærer å bli mer nysgjerrige, mer utforskende og mer idéskapende. Fremtiden trenger nysgjerrige barn!

  • Skreddersydd oversikt over ditt barns barnehagedag

    Med kommunikasjonsverktøyet Barnehageweb registrerer våre barnehager fravær, oppmøte og sovetider, samt kommuniserer direkte med foreldre via direktemeldinger, SMS eller e-post.

  • Hvert måltid skal være en opplevelse for de eldre

    Måltidene skal være høydepunktet på dagen hos oss. Vårt måltidskonsept går ut på å gi de eldre en opplevelse av høy kvalitet på mat og måltidssituasjon, samt imøtekomme individuelle behov og ønsker.