SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR brukernesønsker - 3.jpg
#brukernesønsker

Skreddersydd oversikt over ditt barns barnehagedag

Med kommunikasjonsverktøyet Barnehageweb registrerer våre barnehager fravær, oppmøte og sovetider, samt kommuniserer direkte med foreldre via direktemeldinger, SMS eller e-post.

Norlandia bruker kommunikasjonsverktøyet Barnehageweb fra PBL som er en digital plattform for foreldrekommunikasjon, oppfølging og dokumentasjon. Med løsningen kan hver enkelt barnehage registrere fravær, oppmøte, sovetider, samt kommunisere direkte mellom enkelte foreldre eller grupper av foreldre via direktemeldinger, SMS eller e-post.

Mange foreldre etterlyser spesifikk informasjon om eget barn. Dagens foreldre er digitale på alle hold, og forventer også at barnehagen følger med på utviklingen.

Løsningen gir oss mulighet for å samle all viktig informasjon ett sted, og gjennom et eget foreldreområde som også er tilgjengelig fra mobiltelefon og nettbrett, kan foreldre se mer av barnets hverdag og få vite nøyaktig hvor mye barnet har sovet, om bleieskift og andre kommentarer som de ansatte legger inn i loggen.

Det beste med løsningen er at vi slipper å føre egne lister for fri, ferie og sykdom. De ansatte dokumenterer underveis, og denne metoden frigjør tid til prat om andre ting og hjelper til med å gi foreldrene god og korrekt informasjon om sitt barn, uavhengig av hvem som er på jobb når barnet hentes.

#brukernesønsker

Relaterte saker