SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR fornyersektoren - 1.jpg

Velferdsteknologi: Nettbrett gir selvstendighet

Ansatte bruker tid med sykehjemsbeboerne for å oppsøke bilder fra gamle dager og å finne informasjon om deres hjembyer. Det skaper gode samtaler.

Gjennom bruk av velferdsteknologi skaper Norlandia selvstendighet og aktivitet for våre beboere på våre eldreomsorgsenheter. Nettbrett som kommunikasjonsstøtte er et av våre siste prosjekter som har blitt et populært innslag i vårt aktivitetstilbud.

Slomarps sykehjem i Mölby, Sverige har vært i front innen dette arbeidet. Med nettbrett som verktøy samles beboere og ansatte på våre eldreomsorgsenheter for en hyggelig tid sammen. Gjennom å digitalt lese aviser og magasiner, se videoer, og søke etter informasjon om ulike temaer skapes samtaler, diskusjoner og samhandling i gruppen.

Brukervennlighet og raskt å kunne søke etter informasjon på områder som interesserer våre beboere er de viktigste fordelene. Ved å oppsøke bilder fra fortiden, finne informasjon om hjembyen og historiske hendelser, visualiseres og levendegjøres livene til våre beboere på en helt annen måte enn vi kunne tidligere.

Samarbeid med Linköping Universitet

I samarbeid med CEDER, kompetansesenter for demensforskning ved Linköping Universitet deltar Norlandia i utviklingsprosjektet "Nettbrett som kommunikasjonsstøtte." 

Her jobber en forskergruppe satt sammen av ulike omsorgsdisipliner med å studere hvordan nettbrettet kan støtte kommunikasjon med personer med demens og gi de en mer selvstendig og funksjonell hverdag.

#fornyersektoren

Relaterte saker