SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR sosialtansvar - 1.jpg
#sosialtansvar

Årlig donasjon til hjelpeorganisasjonen CARE

De siste årene har vi årlig bidratt til CARE sitt verdifulle arbeid for flyktninger i Midtøsten. Vi vet at vår hjelp når frem til kvinner og barn.

I år som i fjor ga Norlandia, som en del av julegaven til ansatte, en gave til bistandsorganisasjonen CARE. Pengene ble øremerket mennesker på flukt fra krigshandlingene i Syria, og som en av verdens største bistandsorganisasjoner har CARE satt inn store ressurser for å hjelpe flyktningene.  

Krigen i Syria har vart i over seks år (fra mars 2011), og rundt fem millioner mennesker trenger nødhjelp i områdene rundt Syria. CAREs arbeid inkluderer nødhjelp til syrere inne i Syria, samt i Libanon, Jordan, Egypt, Irak, Tyrkia, Hellas og Serbia. Så langt har CARE nådd over 1,7 millioner mennesker inne i Syria og nær en million syriske flyktninger. 

75 % av dem som trenger humanitær hjelp er kvinner og barn. Kvinner på flukt har spesielle behov – de er svært utsatt for overgrep, og har som oftest ansvar for barn, eldre og syke, som også er spesielt sårbare. CARE fokuserer mest på nødhjelp til kvinnelige flyktninger fordi det er den mest effektive metoden for å nå flest mulig av de mest utsatte flyktningene. 

For pengene fra Norlandia har CARE blant annet distribuert rent vann, delt ut «kvinnepakker» med bleier, sanitetsbind, barnemat og hygieneartikler, samt gitt familier varme klær, tepper og ovner. Norlandias gave til CARE har også bidratt til arbeidet med helseklinikker med spesielt fokus på seksuell og reproduktiv helse, samt til å fremme entreprenørskap og inntektsgenererende tiltak for kvinner.  

CARE

CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner og har satt inn store ressurser for å hjelpe flyktningene i hele regionen rundt Syria. 

alt

#sosialtansvar

Relaterte saker