SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR utvikleransatte - 1.jpg
#utvikleransatte

Økt pedagogisk bevissthet med kritisk refleksjon

Ved alle våre barnehager har vi implementert vår egen modell for systematisk kritisk refleksjon. Den styrker ansattes egen læring og fremmer barnas utvikling.

Norlandia Barnehager startet i 2016 et forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt i sine barnehager i Norge og Sverige. Etter en grundig forberedelse gjennom 2015, ble det pedagogiske arbeidet styrket gjennom dette prosjektet.

Helheten av prosjektet skal til sammen skape en høyere pedagogisk bevissthet og et aktivt utviklingsperspektiv. Et sentralt element er systematisk kritisk refleksjon og en modell for systematisk bruk av pedagogisk kritisk refleksjon.

Norlandias egen refleksjonsmodell for systematisk kritisk refleksjon er under utvikling og modellen ble testet av alle enheter i 2016 og justeres etter behov. Det har også blitt laget en kortversjon av refleksjonsmodellen for å lette internopplæring.

Modellen er rettet mot "læring på jobben" og vil bidra til økt pedagogisk bevissthet og systematisk pedagogisk kvalitet blant alle ansatte. Ansatte skal aktivt styrke barns læring og utvikling og samtidig fremme egne læringsprosesser. Det er viktig å se kritisk på egen praksis med mål om å stadig skape endring og utvikling.

#utvikleransatte

Relaterte saker