SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR utvikleransatte - 2.jpg
#utvikleransatte

Verdifull kompetansedeling: ansatte som kursholdere

Vi utnytter spisskompetanse hos barnehageansatte ved å bruke dem som kursholdere utenfor egne regioner. Det gir både personlig vekst og effektiv kunnskapsdeling.

«Competent» er den første av Norlandias fire verdier. At våre medarbeidere har den riktige kompetansen til å gjøre jobben sin på en profesjonell og god måte er nødvendig for at vi skal lykkes i arbeidet vårt. Dette jobber vi systematisk med og er bakgrunnen for et nytt kompetanseprogram utviklet for våre barnehageansatte.

Programmet inneholder ulike kurstilbud på nasjonalt nivå, tilgjengelig for alle ansatte. Dette er fagkurs som alle nyansatte skal ha gjennomført og som sikrer en god pedagogisk Norlandiastandard. Kursene bestilles etter behov og gjennomføres i regionene. Videre er det utviklet regionale og lokale kurs både for å møte virksomhetenes behov og gi tilbud om kompetanseutvikling til våre medarbeiderne. Unikt med programmet er et utstrakt bruk av ansatte fra alle deler av organisasjonen som kursholdere. Vi kaller dem “Kompetansemestere” for å understreke at mange av våre ansatte besitter spisskompetanse som vi ønsker at de deler med andre i organisasjonen. De oppfordres til å utvikle kurs, og i dialog med fagsjefen foredles kursene og tilbys andre Norlandiabarnehager, særlig innen egen region. Dette gir personlig vekstmuligheter for den enkelte , og en fin garanti for kunnskapsdeling i organisasjonen.

#utvikleransatte

Relaterte saker