Solliden

Solliden_Arlov_fasad_webb.jpg

Kontakt

Norlandia Solliden
Arwidius väg 56
232 91 Arlöv

Välkommen till Solliden, ett boende för personer med demenssjukdom, naturskönt beläget i Arlövsgården som omgärdas av parkmiljö och hästhagar. Vandringsstråken, uteplatserna och de inglasade balkongerna gör att de boende kan njuta av naturen varje dag. Vi har vackra trädgårdar som inbjuder till utevistelse när vädret så tillåter – och kaffe avnjuter vi gärna där under sommarhalvåret.

Idag erbjuder vi 97 boendeplatser fördelat på sju avdelningar, allt från gruppboende demens till korttidsboende. Verksamheten drivs i egen regi och vi har ramavtal med SKL och Malmö Stad. Detta betyder att vi kan ta emot boende från ett flertal kommuner runt om i Skåne. Våra sju avdelningar täcker alla stadier av sjukdomen och därför behöver ingen flytta från Solliden. Här bor du kvar så länge du vill.

Kontakt

Norlandia Solliden
Arwidius väg 56
232 91 Arlöv

3 tema aktivitetsgaranti.jpg
Kultur og aktiviteter
3 tema godt liv hver dag.jpg
Fokus på det friske
3 tema fokus frisk.jpg
Mat og måltider