Augustendal, Vallentuna

I:\Branding\Foto\Nettside\Eldreomsorg\Sverige\Augustendal\Enhetsbilde_augustendal.jpg

Kontakt

Augustendal
Stendösvägen 1-3 
186 31 Vallentuna

Augustendal är ett särskilt boende för personer med en demenssjukdom eller med stort somatiskt omvårdnadsbehov. Verksamheten består av 40 lägenheter fördelade på fem avdelningar varav tre avdelningar är demensavdelningar.

Rum
Lägenheterna består av ett rum med pentry, dusch och toalett.  På varje avdelning finns ett mat- och allrum där vi gemensamt intar måltider, dricker en kopp kaffe eller träffar och samtalar med varandra. På Augustendals gemensamma uteplatser anordnar vi ständigt utomhusaktiviteter.

Måltiden - dagens höjdpunkt
Mat och måltider är en viktig del av livet – och en viktig del av vardagen! Vi gör måltiderna till välsmakande och goda upplevelser för våra boende. God mat och trevlig samvaro kan vara receptet för en god dag för många. Vi betonar sund och god mat och anpassar måltider efter säsong och högtider.

Ett aktivt liv är ett gott liv
Ett aktivt liv är ett gott liv! Detta menar vi och väljer att erbjuda dem som bor på äldreboendet ett varierat aktivitets- och kulturutbud.  Kryddan i vardagen skall vara kulturupplevelser och humor i vardag som fest.

På Augustendal är det kultur- och aktivitetsansvarig som koordinerar våra aktiviteter och arrangemang. Alla aktiviteter är på de boendes villkor. Vi vet att behov och önskemål varierar från dag till dag och från person till person. Rätten till att inte göra något är också viktigt. Information om kultur- och aktivitetsprogram anslås på TVn i Augustendals entréer.

Omvårdnad
Vi vet att hälsan har betydelse för hur vi har det i vardagen. För att se till att du har det så bra som möjligt har du en kontaktman som ser till dig lite extra. Du har också en ”egen” sjuksköterska som har omvårdnadsansvar för dig.

En kontaktpersonen på Augustendal ansvarar för att dina vård- och omsorgsbehov blir tillgodosedda. Kontaktpersonen ser också till att dina önskemål blir bemötta på bästa sätt. Omvårdnadsansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för att dina vårdinsatser blir riktigt utförda. Sjuksköterskan är den som på ett naturligt sätt även leder och stöder undersköterskorna och vårdbiträdena i deras omsorgsarbete. Hon bistår dem med kunskap och erfarenhet i det dagliga praktiska vård- och omvårdnadsarbetet.

På Augustendal finns även tillgång till arbetsterapeut. Arbetsterapeuten har som ansvar att stödja dig som bor här så att du ska kunna få leva det dagliga livet så naturligt som möjligt. Arbetsterapeuten säkerställer att du har rätt hjälpmedel och att de används på ett riktigt sätt.

 

Kontakt

Augustendal
Stendösvägen 1-3 
186 31 Vallentuna