Kungsgården, Enköping

Enhetsbilder_kungsgården.jpg

Kontakt

Kungsgårdens omvårdnadsboende
Tennisgatan 11
745 38 Enköping

Tel.: 171 626330
Fax: 171 626339

I hamnens närhet finns Kungsgårdens omvårdnadsboende.

Närheten till Klosterparken och Gröngarnsåsen är positiv och ger stor möjlighet till att njuta av utevisteslse i närområdet. Vi befinner oss i landstingets lokaler temporärt, detta för att vi under hösten 2012 ska flytta till Gröngarn och kommunens nybyggda äldreboende.

Kontakt

Kungsgårdens omvårdnadsboende
Tennisgatan 11
745 38 Enköping

Tel.: 171 626330
Fax: 171 626339