Sirishof, Örebro

Enhetsbilder_sirishof.jpg

Kontakt

Sirishof
Sturegatan 5
Örebro

Tel.: 019 700 00 03
Fax: 019 764 95 19

Vård och omsorgsboendet Sirishof ligger fint placerat i centralt och granne till stadsparken och utsikt över rosenträdgården. Här finns vackra promenadmöjligheter som inbjuder till att följa naturens alla skiftningar.

Sirishof består av två sammankopplade huskroppar med en fin och trevlig entré som binder dem samman. Total finns 7 enheter med vardera 7-8 lägenheter. Två av enheterna är avsedda för personer med demenssjukdom, de andra fem är vårdboende. 

Varje lägenhet har pentry, dusch och toalett. Enheterna har vardagsrum och en matsal. Det finns också en gemensam trädgård som används flitigt under sommarhalvåret.

Vår vision
Vi erbjuder individuell omsorg i kombination med god service och trevlig atmosfär. Fokus på de boendes behov, bra ledning och effektiva lösningar gör att vi kan erbjuda boende  på Sirishof ett "gott liv – varje dag".

Samverkan
Vi strävar efter en rak och öppen kommunikation mellan brukare, anhöriga och de olika yrkesgrupperna. Detta sker bland annat genom vårt anhörigråd, ankomstsamtal, kontaktmannaskap och vårdplaneringar.

Kontakt

Sirishof
Sturegatan 5
Örebro

Tel.: 019 700 00 03
Fax: 019 764 95 19