Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Norlandia hjemmetjenester er godkjent leverandør av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i Oslo kommune. Vi yter privat omsorg for deg som har vedtak på BPA fra kommunen. Egenandelen er den samme om du velger BPA fra oss eller fra kommunen.

Dette er BPA

BPA gir mennesker med et omfattende behov for hjelp i hverdagen et mer fleksibelt hjelpetilbud og færre mennesker å forholde seg til. Brukerstyrt personlig assistanse hjelper deg å tilrettelegge hverdagen slik at du kan leve et godt og meningsfylt liv.

Har du krav på BPA?

Dersom du har en omfattende og langvarig funksjonsnedsettelse og trenger hjelp til å fungere i hverdagen så har du krav på BPA. Du må selv søke kommunen om BPA.

Du er arbeidsleder

Du styrer selv hvem du ønsker som assistent, hva assistenten skal gjøre og når assistenten skal være hos deg. Vi vil hjelpe deg med å finne en assistent som passer akkurat til deg. Dersom du ikke kan være arbeidsleder selv så kan rollen ivaretas av en av dine nærmeste. Din kontaktperson i Norlandia vil følge deg opp tett slik at du blir trygg i rollen som arbeidsleder.

Du kan velge Norlandia som din leverandør

Norlandia er godkjent leverandør av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i Oslo kommune. Når du har fått et vedtak på BPA så står du fritt til å velge oss som din leverandør av tjenesten. Dette gjelder både dersom det er ditt første besøk eller om du allerede har en leverandør og ønsker å bytte til Norlandia.

Les mer om fritt brukervalg og hvordan du selv kan bytte leverandør.

Har du spørsmål om tjenestene våre, eller ønsker et uforpliktende hjemmebesøk?