Hjemmehjelp-vasker-hus_WEB.jpg

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Norlandia hjemmetjenester er godkjent leverandør av privat hjemmehjelp (praktisk bistand) i Oslo, Bærum og Drammen. Vi yter bistand til samme pris som kommunen for deg som har vedtak på hjemmehjelp/praktisk bistand.

Dine behov kommer først

Før oppstart kartlegger vi dine behov og betingelser for å best mulig kunne tilrettelegge hjemmehjelpen for deg. Våre ansatte er opptatt av at du som bruker skal få god omsorg. Det er viktig for oss at du skal trives med den eller de ansatte som kommer hjem til deg. Derfor jobber vi aktivt med alle tilbakemeldinger vi mottar fra våre brukere.

Forutsigbarhet for deg

Du vil få en fast hjemmehjelp som kommer til fast klokkeslett og ukedag. Dette skaper forutsigbarhet for deg, og mulighet til å planlegge dine andre gjøremål. Dersom du får hjelp flere ganger i uken innenfor praktisk bistand, vil dine tjenester dekkes av noen få av våre ansatte. Med privat hjemmehjelp fra Norlandia vil vi kunne hjelpe deg på flere områder, for eksempel stell, personlig hygiene, matlagning og klesvask.

Har du krav på praktisk bistand?

Innbyggere i kommunen har rett på nødvendig helsehjelp, og hjemmehjelp (praktisk bistand) er en av tjenestene kommunen skal tilby. Hjemmehjelp (praktisk bistand) er et tilbud til deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker. Du må selv søke kommunen om praktisk bistand.

Du kan velge Norlandia som din leverandør

Norlandia er godkjent leverandør av privat hjemmehjelp (praktisk bistand) i Oslo, Bærum og Drammen kommune. Når du har fått et vedtak på praktisk bistand så står du fritt til å velge oss som din leverandør av tjenesten. Dette gjelder både dersom det er ditt første besøk eller om du allerede har en leverandør og ønsker å bytte til Norlandia.

Les mer om fritt brukervalg og hvordan du selv kan bytte leverandør.

Har du spørsmål om tjenestene våre, eller ønsker et uforpliktende hjemmebesøk?