bruker-faar-besok-av-pleier.jpg

Hjemmesykepleie

Norlandia hjemmetjenester er godkjent leverandør av hjemmesykepleie og heldøgns pleie i hjemmet (stasjonærsykepleie) i Oslo og Bærum. Vi yter omsorg til samme pris som kommunen for deg som har vedtak på hjemmesykepleie.

Trygg med privat omsorg

Gjennom våre kompetente medarbeidere sørger vi for at du får best mulig pleie og omsorg hjemme. For oss betyr hjemmesykepleie å tilrettelegge hjelp og pleie for deg på best mulig måte, samt å møte deg med respekt i ditt eget hjem. Dine behov er vårt fokus. Vi investerer i faglig utvikling, og tilbyr våre ansatte aktuelle kurs for å opprettholde og videreutvikle god faglig kompetanse.

Primærsykepleier

Forutsigbarhet gir trygghet, derfor sørger vi for at du får din egen primærsykepleier som følger deg opp. Du vil også bli godt kjent med flere andre av våre trivelige ansatte. Så langt det er mulig vil du få være med å bestemme når hjelpen skal komme til deg. Nye brukere hos Norlandia hjemmesykepleie får alltid tilbud om et hjemmebesøk fra en av våre sykepleiere, slik at vi kan planlegge hjelp og pleie etter dine ønsker før oppstart. Underveis vil vi tilpasse hjelpen din etter dine behov.

Har du krav på hjemmesykepleie?

Innbyggere i Oslo og Bærum kommune har rett på nødvendig helsehjelp, og hjemmesykepleie er en av tjenestene kommunen skal tilby. Hjemmesykepleie er et tilbud til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme og som trenger hjelp og pleie. Du må selv søke om hjemmesykepleie, søk etter hjemmesykepleie i Oslo kommune her, og søk etter hjemmesykepleie i Bærum kommune her.

Du kan velge privat hjemmesykepleie

Når du har fått et vedtak kommunen på hjemmesykepleie så står du fritt til å velge Norlandia som din leverandør av privat hjemmesykepleie. Dette gjelder både dersom det er ditt første besøk eller om du allerede har en leverandør og ønsker å bytte til privat hjemmesykepleie i Norlandia. 

Les mer om fritt brukervalg og hvordan du selv kan bytte leverandør.

Har du spørsmål om tjenestene våre, eller ønsker et uforpliktende hjemmebesøk?