Korona info.jpg

Informasjon til brukere om Koronaviruset

Norlandia Hjemmetjenester følger Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratets anbefalinger i forbindelse med utviklingen av koronaviruset. Norlandia Hjemmetjenester vil derfor innføre en rekke strakstiltak.

Vi har et stort fokus på hygienetiltak og syke medarbeidere holdes hjemme. Det er derfor viktig med rask beskjed fra brukere dersom de er utsatt for smitte ved nærkontakt, reise eller karantene av annen grunn.

Resepsjonen i Ole Deviks vei 44 er stengt for besøkende
•    Du kan ta kontakt på telefon 22 67 80 00 mellom klokken 09.00  og 16.00 
•    Henvendelser kan sendes på e-post: hjemmetjenester@norlandia.com

Om tjenestetilbudet 
Vi jobber med å kartlegge situasjonen. Det kan medføre driftsmessige konsekvenser. Kansellering og/eller reduksjon av oppdrag som ikke defineres som nødvendig helsehjelp, for eksempel praktisk bistand kan forekomme. Helsehjelpen vil ytes med redusert omfang, og vi ber om forståelse for at ansatte kan bli forsinket. Noen tjenester kan, etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering, stoppes inntil videre.

Er det oppgaver du får hjelp til i dag, som du selv eller pårørende kan ivareta?
Dersom antall besøk kan reduseres eller midlertidig stoppes ønsker vi rask tilbakemelding på dette. Dette fordi vi må frigjøre ressurser for å kunne håndtere utfordringene knyttet til økte behov hos andre. Slik kan vi forebygge ytterligere spredning av viruset. 

Ved mistanke om smitte eller kontakt med smittede 
Hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus skal du ta kontakt med din fastlege, eventuelt ringe Oslo kommunes koronatelefon på 21 80 21 82.  

Vi anbefaler at du følger med på www.fhi.no for riktig og oppdatert informasjon. 

Ytterligere oppdateringer vil komme
Vi vil legge ut informasjonen som kan berøre våre brukere fortløpende på denne siden.

Har du spørsmål om tjenestene våre, eller ønsker et uforpliktende hjemmebesøk?