Tilleggstjenester

alt

Er det ting du trenger hjelp til eller behov du ikke får dekket utover tjenestene du mottar i dag? Hvis du trenger hjelp med ting som ikke er inkludert i ditt vedtak kan du bestille tilleggstjenester fra oss! Dette kan være praktiske gjøremål som handlehjelp, følge til lege, vindusvask, fotpleie, og mye mer.

Vi kan bidra til å gjøre din hverdag både enklere og mer lystbetont. Norlandia hjemmetjenester tilbyr en rekke private tjenester i Bærum, Oslo og omegn, der du som bruker legger premissene for hvordan hjelpen skal utføres. I utgangspunktet betaler du selv for private tilleggstjenester, men disse kan også kombineres med kommunale vedtak.

Eksempler på tilleggstjenester

Sykepleie og helsetjenester

Hjelp til personlig hygiene  
Opptrening og rehabilitering  
Ernæring - tilbereding av gode måltider  
Hjelp med medisinering  
Influensavaksine  
Urinprøvetaking  
Levere prøver til legekontor  
Sårstell  
Privat fysioterapi  

Sosialt samvær

Besøksvenn  
Støttekontakt  
Reisefølge  
Samtalepartner  
Kafébesøk  
Turledsager  
Kulturledsager  

Praktisk bistand

Enkel rengjøring  
Rengjøring kombinert med kommunalt vedtak  
Gressklipping  
Snømåking  
Privat frisør  
Handlehjelp  
Følge til lege, tannlege eller sykehus  

Avlastning for pårørende

Ekstra tilsyn når pårørende er på ferie  

Timesatser og tillegg

Norlandias timesatser

Standardsats helse- og omsorgstjenester (07.00-17.00) 500 kr/t
Standardsats sykepleier (07.00-17.00) 650 kr/t
Standardsats fysioterapeut (07.00-17.00) 750 kr/t
Standardsats fotpleier 750 kr/t
Kveld hverdag (e-17.00) 100 kr/t i tillegg til standardsats
Helg 100 kr/t i tillegg til standardsats
Helg kveld 150 kr/t i tillegg til standardsats
Helligdag 220 kr/t i tilegg til standardsats
Natt- og hel-døgnsomsorg Eget tilbud utarbeides med kunde og/eller pårørende

Momsfritak

Norlandias hjemmetjenester er fritatt fra momslovgivningen. For tjenester – slik som praktisk bistand (renholdstjenester) – trenger kunde et vedtak fra sin kommune (bydel) som har besluttet kundens behov, og forankret det etter lovverket. Dersom dette legges frem, er det fritak på tilsvarende tjenester fra Norlandia. Før kontraktsinngåelse, og gjennom samtale med kunde og pårørende vil Norlandia vurdere helse og funksjonsnivået på hver enkelt kunde med tanke på hvorvidt tjenesten ytes som en helsetjeneste eller ikke.

Oppdragets start, beliggenhet og kjøregodtgjørelse

Innenfor Oslo og Bærum starter oppdraget fra en av Norlandias medarbeidere ankommer kunde. Utenfor Oslo og Bærums grenser starter oppdraget tidligere, opptil én time før ankomst til selve oppdraget. Dette avhenger av lokasjon og vurderes i case-by-case basis. Dette dekker kostnadene med kjøring til og fra oppdragssted, og tapt oppdragstid.

Ønsker kunde at bil skal benyttes under selve oppdraget fakturerer Norlandia kr.100 for dette pr. oppdrag. Ved lengre turer avtales kostnaden på forhånd sammen med kunde/ oppdragsbestiller.  

Har du spørsmål om tjenestene våre, eller ønsker et uforpliktende hjemmebesøk?