Tilleggstjenester

bruker får besøk av pleier som holder henne med selskap

Er det ting du trenger hjelp til eller behov du ikke får dekket utover tjenestene du mottar i dag, eller som ikke er inkludert i ditt vedtak? Dette kan være praktiske gjøremål som handlehjelp, følge til lege, vindusvask eller fotpleie. Eller savner du en samtalepartner, besøksvenn eller ønsker en privat støttekontakt?

Vi kan bidra til å gjøre din hverdag både enklere og mer lystbetont. Norlandia hjemmetjenester tilbyr en rekke private tjenester i Oslo, Bærum, og Bergen der du som bruker legger premissene for hvordan hjelpen skal utføres. I utgangspunktet betaler du selv for private tilleggstjenester, men disse kan også kombineres med kommunale vedtak.

Eksempler på tilleggstjenester

Sosialt samvær

Besøksvenn  
Støttekontakt  
Reisefølge  
Samtalepartner  
Kafébesøk  
Turledsager  
Kulturledsager  

Avlastning for pårørende

Sykepleie og helsetjenester

Hjelp til personlig hygiene  
Opptrening og rehabilitering  
Ernæring - tilbereding av gode måltider  
Hjelp med medisinering  
Følge til lege, tannlege eller sykehus  
Influensavaksine  
Urinprøvetaking  
Levere prøver til legekontor  
Sårstell  
Privat fysioterapi  

Fotpleie

Fotterapeut kommer hjem til deg  

Praktisk bistand

Enkel rengjøring  
Rengjøring kombinert med kommunalt vedtak  
Gressklipping  
Snømåking  
Privat frisør  
Handlehjelp  

Timesatser og tillegg

Norlandias timesatser

Standardsats helse- og omsorgstjenester (07.00-17.00) 485 kr/t
Standardsats sykepleier (07.00-17.00) 650 kr/t
Standardsats fysioterapeut (07.00-17.00) 650 kr/t
Kveld hverdag (e-17.00) 100 kr/t i tillegg til standardsats
Helg 100 kr/t i tillegg til standardsats
Helg kveld 150 kr/t i tillegg til standardsats
Helligdag 220 kr/t i tilegg til standardsats
Natt- og hel-døgnsomsorg Eget tilbud utarbeides med kunde og/eller pårørende

Momsfritak

Norlandias hjemmetjenester er fritatt fra momslovgivningen. For tjenester – slik som praktisk bistand (renholdstjenester) – trenger kunde et vedtak fra sin kommune (bydel) som har besluttet kundens behov, og forankret det etter lovverket. Dersom dette legges frem, er det fritak på tilsvarende tjenester fra Norlandia. Før kontraktsinngåelse, og gjennom samtale med kunde og pårørende vil Norlandia vurdere helse og funksjonsnivået på hver enkelt kunde med tanke på hvorvidt tjenesten ytes som en helsetjeneste eller ikke.

Oppdragets start, beliggenhet og kjøregodtgjørelse

Innenfor Oslos bygrense starter timen fra en av Norlandias medarbeidere ankommer kunde. Utenfor bygrensen fakturerer vi én time ekstra i tillegg til selve oppdraget, avhengig av lokasjon. Dette dekker kostnadene med kjøring til og fra oppdragssted, og tapt oppdragstid.

Ønsker kunde at bil skal benyttes under selve oppdraget fakturerer Norlandia kr.100 for dette pr. oppdrag. Ved lengre turer avtales kostnaden på forhånd sammen med kunde/ oppdragsbestiller.  

Har du spørsmål om tjenestene våre, eller ønsker et uforpliktende hjemmebesøk?