Hjemmetjenester Ansatte Bruker.jpg

Sykepleietjenester

Har du behov for sykepleietjenester? Kanskje har du vedtak, men føler at det ikke er nok? Da kan vi gi deg ekstra stell og pleie i hjemmet, slik at du kan ha det godt til tross for sykdom.

Hva er forskjellen på denne sykepleien og det man får på vedtak?

Tjenesten er lik på mange måter, men ofte er det slik at vedtaket man får fra kommunen ikke er nok. Hvis du trenger mer pleie kan du bestille ekstra tid fra oss – slik at du får den tiden og kvaliteten på pleien du trenger. En annen forskjell er at vi gir deg en primærsykepleier. Dette vil si at du får en fast sykepleier som følger deg opp over tid. På denne måten får dere bli godt kjent og du får mer forutsigbarhet i hverdagen.

Hva slags oppgaver kan vi gjøre?

Oppgavene som kan gjøres er mye av det samme som under annen hjemmesykepleie. Her er noen eksempler:

  • Sårstell
  • Hjelp med medisinering
  • Levere prøver til legekontor
  • Injeksjoner
  • Måling av blodtrykk, blodsukker, og oppfølgning av dette

Har du spørsmål om tjenestene våre, eller ønsker et uforpliktende hjemmebesøk?