Medisinsk klinikk - Tønsberg

Åpnings- og telefontider
Mandag - fredag
kl. 08.00 - 11.30
kl. 12.00 - 14.30

Kjelleparken foto.jpg

Norlandia Medisinske Klinikk i Tønsberg legges ned

 

Norlandia Medisinske Klinikk i Tønsberg er besluttet lagt ned. Virksomheten avvikles og stenges 28. februar 2020.  

Norlandia har jobbet over lengre tid for å selge Norlandia Medisinske Klinikk og sikre videre drift, men dette har ikke lyktes, og det er derfor dessverre besluttet at klinikken nedlegges.  
«Vi har gått med tap siden virksomheten begynte i Kjelleparken, og vi må erkjenne at vi ikke ser muligheten for å få til en bærekraftig drift. En slik klinikk er utenfor vår kjernevirksomhet, som primært dreier seg om eldreomsorg i og utenfor institusjon. Vi vil takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid, og vi beklager ulempene det medfører for våre kunder at vi er nødt til å gå til dette skritt», sier Riikka Aubert, direktør i Norlandia Care Norge.
 
Alle leverandører blir ivaretatt og utestående krav vil innfris. Klinikken stenger for kundemottak fra 1. februar, men vil ha bemannet resepsjon på dagtid for informasjon og besvaring av spørsmål til og med 28. februar 2020. Pasienter som har fått oppsatt time vil få direkte beskjed om eventuelle endringer. Det vil bli gitt tilbakemelding på prøvesvar og svar på undersøkelser. Hvis noen ønsker utskrift av sin journal kan disse avhentes på klinikken.

Man kan ta kontakt pr e-post på klinikk.tbg@norlandia.com for eventuelle spørsmål eller for å avtale tidspunkt for avhenting av journal. 

Mange pasienter har sin faste allmennlege eller spesialistlege ved klinikken. Legene følger også flere bedrifter og privatpersoner med regelmessige helsekontroller. Noen av legene er i gang med å forberede etablering av ny virksomhet slik at de kundene som ønsker det fortsatt får dekket behovet for helsehjelp videre. 

  • Erling K. Heimtun, allmennlege, spesialist i indremedisin/fordøyelsessykdommer og petroleumslege, er i gang med å forberede etablering av ny virksomhet slik at de kundene som ønsker det fortsatt får dekket behovet for helsehjelp videre.
  • Dr. Heimtun vil informere pasienter og bedrifter så snart det er klart hvor og når den nye legepraksisen åpner dørene.

Klinikken ble offisielt åpnet 7. juni 2018, men nå er det altså slutt. Den tidligere Osebergklinikken flyttet fra Nøtterøy til Kjelleparken og byttet navn til Norlandia Medisinske Klinikk. Klinikken har hatt både legespesialister og allmennleger. Norlandia vil i dagene og ukene som kommer etterstrebe en ryddig og god prosess som ivaretar alle involverte på best mulig måte. 

 

Her finner du oss

Norlandia Medisinske Klinikk - Tønsberg
Kjellengveien 2C
3125 Tønsberg

Telefon: +47 33 35 21 00

Epost: klinikk.tbg@norlandia.com