Prislister Medisinske tjenester

Prisliste 2019 - utvalgte tjenester

Medlemmer får -15% rabatt på konsultasjoner
Se medlemsfordeler her >

Allmennlege

Allmennlege frem til kl.16

Ordinær konsultasjon, inntil 20 min kr 890
Dobbeltime kr 1 590
Barnekonsultasjon (barn < 12 år) kr 590
Helsekontroll, dobbeltime inkl. prøver kr 1 850
Gyn us ifm HS kr 630
Fornying av sykemelding - uten konsultasjon kr 220
Fornying av resept - uten konsultasjon kr 210
Ekstra ytelse utover normal konsultasjon kr 169
Audiometri kr 245 
EKG kr 319
Spirometri kr 319

Laboratorieprøver

 

Senkning kr 66
Hemoglobin (kap) kr 69
Glukose kr 69
Glukosebelastning kr 352
INR kr 109
Urinstix kr 78
HCG (urin) kr 109
FOB kr 106
CRP m/ diff kr 205
CRP kr 109
StrepA test kr 109
Drug kr 974
D- dimer kr 209
Tropotonin T kr 209
HB m/ diff      kr 175
Sendeprøve til SIV kr 260

 

Annet

Ikke møtt til time, avbest. samme dag kr 620
Ikke møtt til time, dobbel kr 990
Telefonkonsultasjon gjelder innen 2 mnd etter konsultasjon kr 500 


Attester

Attest inntil 10 min. uten konsultastjon kr 310 
Attest inntil 15 min. uten konsultastjon kr 410
Attest inntil 20 min. uten konsultastjon kr 710
Attest inntil 30 min. uten konsultastjon kr 860

 

Allmennlege etter kl.16

Ordinær konsultasjon, inntil 20 min kr 990
Dobbeltime kr 1 690
Barnekonsultasjon (barn < 12 år) kr 590
Helsekontroll, dobbeltime inkl. prøver kr 1.910
Gyn us ifm HS kr 650
Fornying av sykemelding - uten konsultasjon kr 250
Fornying av resept - uten konsultasjon kr 240
Ekstra ytelse utover normal konsultasjon kr 199 
Audiometri kr 245
EKG kr 319
Spirometri kr 319

Laboratorieprøver

 

 

 

Ikke møtt til time, avbest. samme dag kr 720
Ikke møtt til time, dobbel kr 990
Telefonkonsultasjon gjelder innen 2 mnd etter konsultasjon kr 520

Annet

Attester

Attest inntil 10 min. uten konsultastjon kr 330
Attest inntil 35 min. uten konsultastjon kr 430
Attest inntil 20 min. uten konsultastjon kr 730
Attest inntil 30 min. uten konsultastjon kr 890

 

 

 

Attester

Dykkerattest
A. Sportsdykkere/fritidsdykkere (alle leger)
(på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund)
kr 1 500
Røykdykkerattest kr 1 500
Fallskjermattest (alle leger) kr 2 100
Los, loslærlinger, blankett 350 (alle leger) kr 1 950
Offshoreattest, fast inst. (alle leger) kr 2 500
Offshoreattest, flytende inst. (sjømannslege) kr 2 500
Sjømannsattest kr 2 500
Offshoreattest sammen med sjømannsattest kr 3 500
Legeerklæring politiutdanning kr 2 100
Førerkortattest kr 1050
I kombinasjon med HS (alle leger) kr 450
Førerkortattest over 75 år kr 1 500
Helbredsattest (alle leger) kr 1 150

Kirurgiske inngrep

Fjerning av 1-2 føflekker/atherom/vorter kr    1 738
Fjerning av abcess kr    1 738
Frysing av Vorte - Kryobehandling  
Fjerning av flere enn 3 føflekker kr    2 096
Inngrodd negl kr    1 988

Tilleggstjenester

 

Injeksjoner kr 260
Injeksjoner ukentlig kr 195
Fjerning av sting (v.eksterne opr.) kr 430
Måling av blodtrykk kr 260
Audiometri kr 245
EKG kr 319
Spirometri kr 319

Sårskift

kr 350
Utskrift journal kr 100
Drug kr 1 300

 

Spesialister

Hudlege

Spesialisthonorar kommer i tillegg markert med * + event tilleggsundersøkelser kr 1.380
Kort konsultasjon (kontroll, oppfølging) kr 550
Ny kons., men samme sykdom/problem kr 930
Vevsprøve * kr 298
Fjerning av 1 føflekk, vorte, lipom, svulst kr 2150
Fjerning av 2-3 føflekker, vorter, lipomer, svulster kr 2785
Pr. føflekk v/fjerne flere enn 3 * kr 420

Takster i tillegg til KSH, MAT5:

Kryokirurgi (frysing, småkirurgi) kr 550
Tilleggsbehandling 1 kr 129
Tilleggsbehandling 2 kr 250
Tilleggsbehandling 3 kr 365
Mikroskopisk us. Sopp/skabb/hår kr 240
Bakterieprøver, sopprøver kr 190
Blodprøver kr 190
Prikktester matvarellergener kr 615
Prikktester luftveisallergener kr 615
Kontaktallergi, epikutantester, (lappetest) kr 615
Ikke møtt til time hos spesialist kr 815

Urologi

Spesialisthonorar kommer i tillegg markert med * + event tilleggsundersøkelser kr 1 151
Cystoskopi=blæreundersøkelse Fleksibelt scop * kr 1 962
Flowmetri=måling av urinstrøm * kr 630
Prostatabiopsi=vevsprøve av prostata * kr 1 182
Rectoskopi inkl. event. Biopsier * kr 990
Ultralyd prostata * kr 769
Sterilisering menn kr 4 950
Mikroskopering av sædceller kr 550
Inngrodd negl kr 2 977
Omskjæring ved trang forhud kr 5 800
Frenulum Plastikk kr 3 350
Xiapex Behandling pr. gang kr 1 559
Peyronies Sykdom i lokal anestesi kr 15 500
Hemorroider, strikkligatur, rectoskopi inkl. 1-3 stk kr 2 885
Hemorroider, strikkligatur, rectoskopi inkl. 4-7 stk. kr 3 350
Fjerning av 1 føflekk, vorte, lipom, svulst kr 2 150
Fjerning av 2-3 føflekker, vorter, atheromer+Insisjon/dren av abscesser inkl.bakt us. kr 2 785
Pr. føflekk v/fjerne flere enn 3 kr 420
Fjerne større lipomer, tumor, atheromer inntil 60 min kr 4 600
Tapping av hydrocele, + event. Sklerosering kr 2 805
Bladdercan * kr 390
Spesialisthonorar kommer i tillegg markert med * + event tilleggsundersøkelser kr 1 151
Kontrolltime kr 810
Ikke møtt til time kr 830

Utredningspakker:

Blod i urin

  • Cystoskopi
  • Blodprøver
  • Klinisk undersøkelse
  • Urinprøve
kr 4 600

Vannlatingsplager

  • Tilsendt skjema med IPSS og miksjonslister
  • Blodprøver med heamtologisk status, nyrefunksjon, langtidsblodsukker, PSA og Alp
  • Flow/Rest
  • Klinisk us av prostata og reklat ultralyd
    NB! Cystoskopi er ikke en del av pakken
kr 4 900

Gynekologi

Spesialisthonorar (inkl.vevs/celleprøve, ultralyd). kommer i tillegg markert med *   kr 1 151
Kontrolltime kr 810
Innsetting av spiral, kobber/hormon kr 250
Innsetting og Materialtillegg for kobberspiral * kr 1 290
P-Stav * kr 590
Prolapsring * kr 750
Utredning for urininkontinens * kr 160
Cervikal abrasio m/ portiobiopsi * kr 398
Endometriebiopsi/ cytologisk prøvetaking * kr 215
Uttagning av spiral * kr 245
Utskrapning av uterus * kr 598
Kolposcopi * kr 365
Utredning av ufrivillig barnløshet * kr 265
Undersøkelse av hver av partnere  kr 2 290

Vaksinasjon

Konsultasjon påfyll kr 190
Time kr 335
Resept frem til kl. 1600 kr 210
Resept fra kl. 1600 kr 240


Pris for vaksiner

Difteri / tetanus kr 180
Gul feber kr 380
Blandingsvaksine, polio, diftert, kikhoste kr 480
Hepatitt B kr 430
Hepatitt B barn, 1/2 ml kr 330
Hepatitt A+B Twinrix kr 630
Hepatitt A+B Twinrix, 1/2 ml kr 480
Japansk encephalitt kr 1 130
Kolera, 2 doser kr 530
Meningokokk A+C+W+Y kr 580
Tyfoid, typhim VI kr 310
FSME (Skogflått) kr 380
Rabies kr 630
Influensa kr 305
Influensa/pneumokokkvaksine kr 380
Utskrivning av nytt vaksinasjonskort kr 140

Psykolog

Første konsultasjon, vurdering, dobbeltime kr 2 289
Oppfølgingstimer kr 1 197
Oppfølgingstimer, kort kr 790
Ikke møtt til kort time kr 850
Ikke møtt lang time kr 1 690
Erklæring/uttalelse ( sum defineres etter mengde arb.)  

Øvrige spesialister

Koloskopi kr 4 950
Gatroskopi uten biopsier kr 2 590
Gastroskopi med biopsier kr 3 380
Indremedisin konsultasjon kr 1990

Bestill time hos våre allmennleger og spesialister i dag