Koloskopi

Hensikten med koloskopiundersøkelse er å undersøke om det er sykdom i endetarmen og tykktarmen.

Undersøkelsen

Undersøkelsen vil kunne påvise endetarms-/tykktarmskreft og såkalte polypper som av og til kan være forstadier til kreft. Ved undersøkelsen kan det tas vevsprøver og mindre polypper kan fjernes.

Koloskopi er også aktuelt å gjøre ved mistanke om betennelsessykdommer i tarmen som eksempelvis ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Symptomer

Symptomer som kan tyde på sykdom endetarm og tykktarm er endrede avføringsvaner som for eksempel vedvarende diare eller forstoppelse/tømningsproblematikk uten åpenbar årsak. Symptomer som blod i avføringen eller svart/tjærefarget avføring kan også tyde på sykdom. Magesmerter eller følelse av oppfyllning i magen, samt vekttap uten kjent årsak er andre symptomer som kan indikere
behovet for utredning med koloskopi.

Ved tilfeller av tykktarmskreft hos nærstående familiemedlemmer kan koloskopi, eventuelt med gjentagelse med noen års mellomrom, være betryggende for å forebygge utvikling av kreft.

Bestill time hos våre allmennleger og spesialister i dag