Vaksineinformasjon

Oppdatering av vaksinene difteri, stivkrampe og polio anbefales til alle reisemål. Folkehelseinstituttet anbefaler alle voksne å ta påfyllingsdose av difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (barnevaksinene) hvert 10. år.

Vurderinger basert på kunnskap kan bidra til en bedre reise. Enkle forhåndsregler kan forebygge de fleste sykdommer. Ved forberedelse til reise, er valget rundt hvilke vaksiner som skal tas svært viktig.

Dette bør diskuteres med en lege eller sykepleier som har spesialkompetanse innen feltet. Hva den enkelte reisende trenger av vaksiner er individuelt og avhengig av reisemål, reisens lengde og hvordan man skal bo og oppholde seg. Den enkeltes helse og alder, samt eventuelle sykdomsutbrudd i området er også avgjørende ift reisevaksiner.

Alle som skal reise til Asia, Afrika, Latin-Amerika, Stillehavsøyene og det tidligere Øst-Europa anbefales å ta reisevaksiner. Vaksiner bør settes i god tid (3-4 uker) før avreise slik at
kroppen får tid til å opparbeide immunitet. De fleste vaksiner kan gis samtidig.

Personer med svikt i immunforsvaret, gravide, eldre på reise og reisende med barn trenger spesielle råd, likeså jordomseilere og langtidsreisende.

Det er rapportert om svært få bivirkninger av vaksiner på tross av millioner satte doser. Enkelte vaksiner kan likevel i sjeldne tilfeller gi bivirkninger. Dersom risikoen for sykdommen er liten, kan
bivirkningene tale mot vaksinering. Dette gjelder særlig vaksinen mot Japansk Encephalitt. Enkelte allergikere kan få allergisk sjokk, dette må vurderes.

I noen land er vaksinasjon av gulfeber påkrevd, andre steder forlanges det vaksine mot hjernehinnebetennelse.

Heldigvis dreier vaksinering seg om en engangsinvestering for de fleste, da mange vaksiner er dyre. Slik kan neste reise tas på sparket.

Gode råd kan være vel så viktig som en vaksine. En av de største farene når en er ute på reise er trafikken og bruk av alkohol. Uvettig adferd er hyppigste årsak til død og invalidiserende ulykker, og nesten alle kunne vært unngått.