Zin in een leven lang spelen en leren!

Met onze Scandinavische basis, onze kernwaarden en onze medewerkers waar wij trots op zijn, maken wij als lerende organisatie het verschil in de kinderopvang!

Wij vangen kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op onze in kinderdagverblijven. Wij hebben diverse dagopvanglocaties verspreid over de provincies Zuid-Holland en Brabant. U kunt bij ons terecht met uw baby vanaf 11 weken oud totdat hij of zij naar school gaat. Daarna zou uw kind voor opvang buiten schooltijden terecht kunnen op een van onze BSO locaties.

Wij bieden een tweede thuis, een omgeving waar de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Kinderen krijgen bij ons de kans zich te ontwikkelen tot wie ze zijn. Spelend leren is niet voor niks ons motto. Kinderen spelen en leren en groeien bij ons op. Ze willen imiteren, meedoen, de wereld ontdekken. Ze voelen zich veilig, hebben vertrouwen en horen erbij. Zij hebben plezier, geloven in zichzelf en leren voor zichzelf opkomen. Ook onze kernwaarden CARE zijn duidelijk terug te vinden in onze locaties.

Al onze medewerkers zijn gediplomeerd, en blijven continue opgeleid worden. Iedereen binnen onze organisatie is zich er terdege van bewust dat zij de zorg en verantwoordelijkheid over uw kostbaarste bezit hebben. 

De kleinste kinderen zullen zoveel mogelijk in het ritme van thuis aanhouden. Pas op het moment dat zij daar aan toe zijn gaan ze meedraaien in het ritme van het dagverblijf. Ze leren op hun eigen moment wanneer ze hun eigen boterham kunnen smeren, wanneer ze kunnen fietsen zonder zijwieltjes en wanneer ze zindelijk willen zijn. 

Terwijl we voorop lopen in de digitale ontwikkelingen, hebben we graag persoonlijk contact met de ouders en verzorgers van onze kinderen. 

Niet alleen onze kinderen leren continu, maar wij als lerende organisatie ook. Wij zijn in het bezit van het ISO certificaat 9001 (kwaliteit) en 14001 (milieu). Wij werken permanent aan kwaliteitsverbetering, onze klachtenprocedure is hier een onderdeel van.

 
Plaats