Tur i skogen.jpg

Hva gjør en lang tur hver dag for barnehagebarn?

Imponerende barneføtter tilbakelegger over 10 kilometer til fots hver uke, året rundt, i all slags vær – for å komme seg til og fra barnehagen Norlandia Onkel Tomms Hytte.

Det er ikke umulig at det blir en del fremtidige sentrumsløpsutøvere blant barna i Norlandia barnehagen Onkel Tomms Hytte. Hver uke går alle barna fra de er 3 år fra Frognerseteren og opp til barnehagene, Tomms, Elghytta og Vidsyn 500 moh - øverst på Tryvann.  I alt er det 66 barn som ferdes på krokete stier ved Nordmarkas inngangsport.  Sekken bærer de også selv.

Naturen som utgangspunkt
– Her i barnehagen er vi opptatt av å lære barna og trives i naturen og at barna skal bli glad i å være ute i naturen. Vi gjør ikke dette for at barna skal bli i god form. Vår filosofi er at det man er glad i verner man om, forteller Line Hansen, leder for barnehagen.
De daglige turene skaper samhold, barna blir observante på alt rundt seg, de lærer seg å mestre hindringer og utfordringer de møter på veien.
– Barna er svært observante. De utforsker sine omgivelser, er undrende og spørrende. Det blir mange oppdagelser på veien til barnehagen som små dyr eller spor etter dyr. De samler med seg steiner, grener, mose og alt annet interessant de kommer over. I disse opplevelsene er voksenrollen viktig. Vi er med barna på ferden. Vi er tilstede og undrende, og vi har tid til den gode samtalen, sier Hansen.

Barn i rask utvikling
Når 3-åringene starter opp med turene på høsten settes det av ekstra med tid. Det må en del motivasjon til og de ansatte er opptatte av at det skal være en god opplevelse for de minste. Smitteeffekten fra større og turglade barn er stor, og selv om det er en betydelig omstilling for de yngste så er det sjelden at de ikke vil gå på tur.
– Det er fascinerende hvor synlig progresjonen er. I starten snubler og faller barna mye. Etter hvert tempoet betydelig raskere og de kan gå turen baklengs uten å falle, forteller Hansen.
På vei til Onkel Tomms Hytte er det også godt med klatremuligheter i trær langs stien.  De ansatte er opptatt av å la barna utfolde seg, samtidig som de er klare på at de må kjenne barna godt slik at de vet hva de klarer og ikke klarer.

Sterkt samhold og sunne verdier
En sunn innstilling til fysisk aktivitet og sann glede over å ferdes i naturen er noen av verdiene barna tar med seg videre etter årene i barnehagen Onkel Tomms Hytte.
– Ikke minst tar de med seg en utpreget fellesskapsfølelse. Samholdet barna imellom er rørende godt. De hjelper hverandre på veien og motiverer hverandre. Noen bærer til og med sekken for andre – det er utrolig flott, sier Hansen stolt!
At barnehagen nå har to ansatte som selv gikk i barnehagen som barn, vitner om sterke bånd og gode minner.