DSC_1743_web_3000px.jpg

Åpning av pasienthotell i Bodø

Torsdag 3. januar var det en offisiell markering av at Norlandia nå har tatt over driften av pasienthotellet Zefyr ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Norlandia vant i høst en anbudskonkurranse som både gikk på pris og kvalitet.

Det var taler fra adm dir Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset, konsernsjef Yngvar Tov Herbjørnssønn i NHC Group og Riikka Aubert, direktør for Norlandia Care i Norge.

Aubert la vekt på at Norlandia innen pasienthotell i mange år vært opptatt av det salutogene – altså faktorer som bidrar til helse. Fokus på det friske og fokus på restevner er nøkkelord her.

Tov Herbjørnssønn ønsket de nye Norlandia-ansatte særskilt velkommen og oppfordret dem til å være med å tenke på mulighet for fornying for å utvikle helsetjenesten og velferdsløsninger.

Strand ga i sin velkomsthilsen også uttrykk for at pasienthotellet kan være helsebringende for personene som oppholder seg der: Ved at det er en fysisk og psykisk avstand til sykehuset vil pasienter oppleve noe annet som bidrar til god rekonvalesens.

Barn fra Norlandia sine barnehager i Bodø var tilstede og bidro med fin sang.