DemensTaler.gif

115 samlet på Demensseminar

115 engasjerte medarbeidere i Oslo og Risenga i Asker, var torsdag 8. september samlet til Demensdag med Lise Næss.

Gjennom praktiske eksempler viste hun oss hvordan vi kan forebygge uro og fremme helse ved å møte den demente der han er. Vi må ta utgangspunkt i brukerens opplevelse og bekrefte (validere) disse. Bekreftelse, ros, erindring og gjenkjennelse gir selvfølelse og opplevelse av mestring. På denne måten støtter vi individet og bidrar til et godt liv – hver dag også for våre demente brukere! En kompetansedag som dette støtter opp om våre verdier, der CARE står for Competance, Ambitous, Respectfull og Energetic, sa Direktør for eldreomsorg i Norge Gunhild Bergsaker i oppsummeringen av seminaret.