Barnehage_stor.gif

ACEA AS og Norlandia Care AS slås sammen

ACEA AS og Norlandia Care AS slås sammen til et stort nordisk konsern under navnet Norlandia Care Group AS.
 

FSN Capital har solgt seg ut av Norlandia Care AS, og kjøper er ACEA AS som eies av Kristian og Roger Adolfsen, Benn Eidissen og Even Carlsen gjennom deres investeringsselskaper. De ønsker å skape et nytt konsern av Norlandia Care AS og ACEA AS. Kristian og Roger Adolfsen var med å etablere både Norlandia Care konsernet i 1997 og ACEA konsernet i 2008, og forut for kjøpet fra FSN Capital, kontrollerte de ca. 45 % av aksjene i Norlandia Care konsernet og 50 % av aksjene i ACEA konsernet. De ønsker nå å forene disse to suksessbedriftene i et stort nordisk konsern innenfor den stadig voksende omsorgsbransjen, og de blir majoritetseiere i det nye konsernet.

ACEA driver 52 barnehager, 46 i Norge og 6 i Sverige. Omsetningen i 2011 var ca. 500 millioner norske kroner og selskapet har ca 850 ansatte. ACEA barnehagenes filosofi er å sikre en god hverdag og god fremtid, med verdiene entusiasme, likeverd og samhold som grunnlag. Barnehagene drives under de ulike merkevareprofilene VIFO Barnehagene, Barnekompaniet, Tromsø Barnehagedrift, Barnehagegruppen, Småstrilane og Ett-tu-tre förskolor.

Norlandia Care er aktive innenfor offentlig finansiert eldreomsorg og pasienthotell. Tjenestene er basert på kvalitet, bruker- og medarbeiderinnflytelse, effektivitet og individuell tilpasning til beboere, gjester og oppdragsgivere. Selskapet driver i alt 18 enheter, hvorav 13 sykehjem og 5 pasienthotell, i Sverige, Norge og Finland. Den estimerte omsetningen for 2011 er på ca. 600 millioner norske kroner og antall ansatte er nærmere 1600. Norlandia Care’s filosofi er å gi beboere, gjester og ansatte et godt liv, hver dag.

I 2012 forventes at det nye konsernet samlet vil omsette for minimum 1,2 milliarder norske kroner. Begge selskaper satser på eiendomsutvikling for egne driftsenheter, og tilbyr både bygging og drift av barnehager, sykehjem og pasienthotell.

ACEA har en liten administrasjon og er tenkt koblet på Norlandia Care’s skalèrbare administrasjon som et tredje forretningsområde. ACEA vil bli tilført supportfunksjoner innen finans, jus, merkevarebygging og kvalitetsarbeid. Utover dette er det synergieffekt i eiendomskompetanse, politisk nettverk og servicefag.

Formelt er det ACEA AS som gjennom det heleide datterselskapet Nordic Health Care Group AS som er kjøper av Norlandia Care konsernet. I forbindelse med overtakelsen skifter imidlertid ACEA AS navn til Norlandia Care Group AS og ledelsen av dette selskapet vil bestå av:

Hilde Britt Mellbye, 50 år, blir konsernsjef for selskapet. Hun har hatt samme stilling i Norlandia Care siden februar 2010, er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har tidligere hatt lederstillinger innen møbelbransjen og i flere internasjonale merkevarebedrifter.

Lars Petter Østlie, 34 år, blir Økonomi- og finansdirektør og kommer fra tilsvarende stilling i Norlandia Care, hvor han har arbeidet i 10 år. Han er siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt.

Karl Solberg, 49 år, blir Brand Manager og kommer fra samme stilling i Norlandia Care. Karl er utdannet grafisk designer fra Minneapolis College of Art and Design. Han har tidligere vært partner i og senior designer i design- og kommunikasjonsbyråer.

Åge Danielsen, 69 år, blir styreleder for det nye konsernet og har innehatt samme posisjon i ACEA siden 2008. Åge er Sosialøkonom og partner i Rådgiverne LOS. Han har bakgrunn som administrerende direktør ved Rikshospitalet HF fra 1997 til 2008. Han har hatt stillinger som fylkesrådmann i Nordland, direktør for Nordland distriktshøgskole, departementsråd i Forsvarsdepartementet og administrerende direktør i Statskonsult. I tillegg har han hatt og har en rekke styreverv i offentlig og privat virksomhet.

Forretningsområdene vil som tidligere bli ledet av:

Ole Ursin Smith, Divisjonsdirektør Pasienthotell divisjonen
Gunhild Bergsaker, Divisjonsdirektør Eldreomsorg i Norge
Cecilia Karlsson, Divisjonsdirektør Eldreomsorg Sverige
Even Carlsen, Daglig leder Barnehagedivisjonen

Transaksjonen fant sted sent sist fredag, og sammenslåingen vil være operativ fra og med i dag 2.januar 2012.