HBM_KA.gif

Adolfsen gruppen kjøper ut FSN Capital fra Norlandia Care

Norlandia Care ble etablert i 1997 gjennom et samarbeid mellom Norlandia Hotels & Resorts og Boende Förnyelse och Sverige AB. I dag er selskapet en betydelig kvalitets-leverandør av helse og omsorgstjenester i Norden.

I 2007 tok grundere med brødrene Kristian og Roger Adolfsen i spissen, initiativet til å utvide eierskapet i Norlandia Care. Selskapets ledelse samt Private Equity selskapet FSN Capital gikk inn som partnere i Norlandia Care. Sammen har eierne og ledelsen gjennom 5 år løftet selskapet til å bli et nordisk konsern innen drift og utvikling av pasienthotell og sykehjem.

Med filosofien ”et godt liv hver dag” har Norlandia Care’s ledelse bygget en bred og faglig sterk organisasjon, rendyrket selskapet til de to nevnte forretningsområder og muliggjort en dobling av såvel omsetning som driftsresultat.

Gjennom en salgsprosess i høst ble resultatet at Adolfsen Gruppen kjøper ut FSN Capital og for fortsatt å kunne være med på selskapets videre vekst.

”I 2007 søkte vi en partner som kunne hjelpe oss med å skalere Norlandia Care og virkeliggjøre vår ambisjon om å bli en ledende aktør i Norden for helse og omsorgstjenester. Gjennom et godt samarbeid med FSN Capital og god ledelse har vi oppnådd dette og vi ser fremover et betydelig ytterligere potensial for vekst”, sier Kristian Adolfsen, grunnlegger av Norlandia Care.

”Vi ser med tilfredshet på at Norlandia Care har oppnådd mye i vår eierperiode. God ledelse, investeringer i vekst og utvikling og godt samarbeid mellom eierne har skapt resultater. Vi ønsker Adolfsen Gruppen lykke til videre som hovedeiere i Norlandia Care” sier Henrik Lisæth, Partner i FSN Capital.

"Dette vil ikke medføre noen vesentlige endringer i driften av Norlandia Care. Jeg er tilfreds med at vi får fortsette å utvikle selskapet i henhold til den strategien vi har utviklet og ser positivt på fremtiden", sier konsernsjef Hilde Britt Mellbye.

FSN Capital har brukt ABG Sundal Collier, Advokatfirmaet Haavind og PWC som rådgivere i salgsprosessen.