Stephan.png

Dagsavisen-innlegg om individorientert eldreomsorg

Dagsavisen har i dag publisert et innlegg av Stephan Ore, sykehjemslege på Oppsalhjemmet.

I sitt innlegg beskriver Ore den individorienterte arbeidssettet de har på Oppsalhjemmet som de kaller «Viktig for meg». Ore beskriver det slik: «Både kjærlighet og systematikk preger dette arbeidet: Uten omsorg for den enkelte kan all verdens fine fasiliteter ikke sørge for en god hverdag, men hvis den systematiske og analytiske tilnærmingen mangler, blir omsorgen fort tilfeldig og sårbar.» Han skriver konkret om hvilke grep de tar på Oppsalhjemmet for virkelig å se den enkelte beboer.

 

Overskriften på innlegget er: «Ikke først og fremst en arbeidsplass». Ore spør retorisk:  - Jobber sykehjemsansatte i de eldres siste hjem, eller bor de eldre på en arbeidsplass?  Med dette som utgangspunkt drøfter Ore premissene og strukturen som ligger til grunn for arbeid ved sykehjem i dag. Han argumenterer for at «vi må individualisere i motsetning til å institusjonalisere».

 

Ore skriver også om verdien av arbeid med livstestamentet «Fem valg for verdighet». Når viktige avklaringer er gjort i god tid forløper som regel livets siste fase på en rolig og verdig måte – for både den gamle og de pårørende.

Stephan Ore avslutter sitt innlegg slik: «Dagens sykehjem har behov for fornyelse og forbedring. Vi trenger personale som får rom til å utvikle seg og tilegne seg nye og bedre arbeidsformer – som gavner de gamle. Vi må hele tiden prøve å bli best i å bli bedre!».

 

Les hele innlegget her:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ikke-f%C3%B8rst-og-fremst-en-arbeidsplass-1.915526