Ni-timen og Ellen Horn.jpg

Ellen Horn på filmpremiere i Sørhellinga barnehage

Skuespiller og tidligere kulturminister Ellen Horn besøkte Sørhellinga barnehage i forbindelse med Norlandia Quest temauke. Tema i år har vært film. Barna har utforsket film på mange forskjellige måter, mange har også laget sine egne filmer.  Reporter Øyvind Bækkevold fra programmet Nitimen på NRK Radio var til stede, så besøket fra Ellen Horn ble sendt "live" for hele Norges befolkning. Nitimen er Norges største radioprogram med opp mot 800.00 lyttere på hverdager.

Daglig leder Anne Hønstvedt i Sørhellinga fikk anledning til å fortelle både om vår satsing på Kunnskap & innovasjon og selve Norlandia Quest. Kunnskap & innovasjon er vårt felles arbeidssett i Norlandia Barnehagene. Målet med dette arbeidssettet er å bidra til at barn som går i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende, og mer idéskapende. Norlandia gjennomfører årlig et samlende arrangement for alle våre barnehager knyttet til vårt mål om nysgjerrighet, utforskertrang og skaperlyst. Dette kaller vi Norlandia Quest. I år har altså temaet vært film. Neste år blir det noe annet.

Måten de ansatte og barna i Sørhellinga har jobbet med temaet "film" gjorde et stort inntrykk på hedersgjesten.

- Jeg er så imponert over de som jobber her, kommenterte Horn, det er så gjennomført. De unge har fått lov til å være akkurat så frie i utrykket som de er. Kanskje det er de nye stjernene vi har fått møte her i dag?

Hør hele innslaget på NRK radio.