Oppsal_klokkeklovnene.gif

En bedre hverdag for demente

Demensomsorg er en viktig del av eldreomsorgen. God kvalitet i omsorgen for personer med demens sykdom handler i stor grad om å skap de gode øyeblikkene.

På Oppsalhjemmet har vi hatt et godt samarbeid med Klokkeklovnene. Det er en gruppe skuespillere som har videreutdannet seg for å få kontakt med mennesker med demens. Oppsalhjemmet har vært opplæringsarena for utdanning av nye klokkeklovner. Vi kan alle lære å bruke elementer av deres metode i vår kommunikasjon med demente. Å gripe øyeblikket, å følge og å møte medmenneske i den sinnsstemning som vedkommende er i akkurat der og da. Samarbeidet med klokkeklovnene har bidratt til kvalitetsutvikling, også når klokkeklovnene ikke er til stede.

Her finner du en film om klokkeklovnenes arbeid
http://www.youtube.com/watch?v=swnrbBRReDM