Oppsal_ernæring.gif

Ernæringsløft på Oppsalhjemmet

Ernæring i sykehjem står på dagsorden, nærmere bestemt underernæring. Med målrettet kunnskapsbasert arbeid kan underernæring på sykehjem forebygges. På NRK kveldsnytt 25. september 2011 ser vi hvordan Johanne Halmedal på Oppsalhjemmet gikk opp 15 kilo etter at hun kom på sykehjemmet og fikk profesjonell hjelp.

Da Norlandia Care overtok driftsansvaret på Oppsalhjemmet i 2009, hadde vi et løfte om å gjøre noe med måltidene og måltidsstrukturen.

”Vi opplever at pasientene sover bedre om natten. Vi tror det henger sammen med at det proteinrike måltidet, middagen, er flyttet til senere på ettermiddagen”, sier Elin Haug Nygård, kvalitetssjef på Oppsalhjemmet. Hun får støtte fra sin kollega, Anita Lie, kokk og pleieassistent. Lie påpeker at omgjøringen av tidspunktene for måltidene har gjort at personalet får bedre tid til aktiviteter med beboerne mellom lunsj og middag.

Ernæringsarbeidet har ført til flere forandringer. Tidspunktene for måltidene er endret, og et ekstra måltid er innført. Varm lunsj serveres klokken ett, mens middagen er flyttet fra klokken halv to til klokken fem.

For at nattfaste (tiden mellom det siste måltidet på kvelden og det første dagen etter) ikke skal bli for lenge, er kveldsmåltidet flyttet til halv åtte-tiden. Ifølge Lie og Nygård har disse endringene ført til at beboerne har fått en mer normalisert døgnrytme.

Tidligere serverte de ansatte beboerne, nå er det slik at fatene sendes rundt bordet, og at de eldre forsyner seg selv. ”Vi synes at vi ser mer fornøyde beboere. De får bestemme mer selv, og de forsyner seg selv”, sier Lie og Nygård. De to tror at mye handler om at beboerne beholder verdigheten sin gjennom selvforsyning, samt flere andre små grep som er gjort. Det mest synlige er at smekker på beboerne er byttet ut med servietter og forkler.

På Oppsalhjemmet har de opprettet en egen ernæringsgruppe, med en representant fra hver avdeling. Både Lie og Nygård presiserer at omlegging av ernæring ikke er gjort over natten. Det handler om systematisk jobbing, men det er ikke nødvendigvis veldig ressurskrevende. Vi har rutine for veiing og på den måten kan vi drive aktivt, kunnskapsbasert forebyggende arbeid.

Enæringsprosjektet på Oppsalhjemmet er omtalt i GERIAnytt, juni nr. 2 2011. Geria er Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri.