Medisinstudenter Oppsalhjemmet Tdnl.jpg

Legeforeningens tidsskrift: Fint å være medisinstudent ved Oppsalhjemmet

Tidsskrift for den norske legeforeningen har i en artikkel i sitt siste nummer intervjuet de to medisinstudentene Nisrein Agharbi og Marianne Evenstuen som er i praksis ved Oppsalhjemmet. 

Agharbi og Evenstuen sier: «Det har vært givende og spennende uker, en god erfaring å ta med seg videre. Læringskurven har vært bratt med mye ny kunnskap og erfaring på kort tid. Vi har blant annet fått god trening i den vanskelige oppgaven å gjennomføre samtaler ved livets slutt. Det er morsomt å sette den teoretiske kunnskapen ut i praksis og se at den virker

Artikkelen omtaler også at Oppsalhjemmet har vært med på å utvikle et Fem valg for verdighet – Mine ønsker for livets sluttfase for å få vite hvordan beboerne ønsker å bli behandlet ved alvorlig sykdom og når livet går mot slutten.

Sykehjemslege og medisinsk ansvarlig Stephan Ore er også intervjuet i artikkelen og uttaler: «Dette faget er spennende og det er givende å få være med og utvikle det videre. Jeg har aldri hatt det så givende og morsomt på jobben som nå. Mange av beboerne bærer på mye spennende bagasje, livserfaring og mange historier som de deler med oss

Se hele artikkelen her: http://tidsskriftet.no/article/3167033