baby2.gif

Fødsel på Hotell St. Olav

Hotellets aller første fødsel skjedde på rom 501 natt til 3. februar! En liten jente ble født til stolte foreldre Grete Staven og Øyvind Leistad. Fødselen gikk uten problemer.

Mor bodde på et såkalt observasjonsrom. Dette er et tilbud i tilfeller med kompliserte svangerskap, eller lang vei til sykehus fra bosted. Grete Staven bodde på hotellet på grunn av lang reiseavstand.

Sent på kveld/natt til fredag gikk alarmen på vaktrommet i barselsavdelingen ved Hotell St. Olav. Da barnepleier kom til rommet varslet Grete (mor) at hun trodde fødselen var i gang, dette ble raskt bekreftet.

Barnepleier ringte fødeavdelingen med beskjed om at det ikke var tid til transport fra hotellet, fødselen var allerede godt i gang. Fødejordmor kom da i full fart fra fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital, med seg hadde hun en ”fødepakke” (dvs nødvendig utstyr til fødsel). Selve fødselen var rolig og udramatisk, jordmor og barnepleier var til stede.