Fremtidens eldreomsorg Hilde Britt Mellbye.jpg

Frokostmøte om fremtidens eldreomsorg

Norlandia og Spekter arrangerte i dag et frokostmøte om fremtidens eldreomsorg. I salen satt sentrale representanter fra kommuner på Østlandet.

Norlandias konsernsjef Hilde Britt Mellbye ønsket velkommen. Deretter fikk deltagerne høre følgende foredrag:

Offentlige tjenestetilbud – utviklingstrekk og veivalg Lars Haukaas, Spekter
Dilemmaer som utfordrer ideologiene - en offentlig sektor i forandring Kåre Hagen, NOVA
Alternative organiseringsformer på sykehjem Gudleik Leir, Norlandia
Perspektiver på konkurranseutsetting Kristin Vinje, stortingsrepresentant Høyre

Les mer her >>