Medisin.jpg

Halvering av medikamentbruk

Websiden siste.no, som tilhører Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) hadde forrige uke en sak om pasientsikkerhetsarbeidet ved Oppsalhjemmet. Artikkelen belyser særlig arbeidet som er gjort med å redusere antall medisiner som beboerne ved sykehjemmet står på.  I teksten er det gjengitt følgende: Det er mulig å halvere medisinbruken ved norske sykehjem. Dersom sykehjemmene innfører den egenutviklede metoden som Oppsalhjemmet i Oslo har sverget til i snart åtte år, kan man mer enn halvere de legemidlene som beboerne bruker.

Helsepolitisk talsperson for Høyre på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen, ble intervjuet i denne saken. Hun uttalte: «Denne metodikken høres fantastisk ut. Å sikre riktig legemiddelbruk er en viktig del av det å yte helsetjenester med høy kvalitet.»

Sykehjemslege ved Oppsalhjemmet, Stephan Ore, uttaler følgende i artikkelen: «Vi er glade for å ha utviklet en god systematikk, men det mest innovative er at vi gjenskaper mennesket i beboerne.»

Tone W. Trøen la ut en Twitter-melding om artikkelen, og helseministeren retweetet denne.

alt

Les hele saken her:
http://www.siste.no/helsevesen/politikk/innenriks/farre-medisiner-bedre-liv/s/5-47-78448

22.12.2016 15:11