Hør på oss.jpg

Hør på oss ansatte!

Pedagogisk leder i Norlandia Lysjordet barnehage, Marte Haukås Flage, har 27.august 2019 dette innlegget på trykk i Dagbladet. 

Dette er min stemme som en ansatt i en privat barnehage. Flere politikere burde høre på oss før de sier så mye negativt om private barnehager. 

Tiden er inne for et nytt kommunevalg, og et område som ofte er i søkelyset hos politikerne er de private barnehagene og eierne. Jeg som jobber hos en privat aktør som leverer tjenester til det offentlige liker at vi blir sett i kortene, for slik blir vi bedre. Men samtidig er det vondt for oss som ansatte å stadig utsettes for mye kritikk fra noen politiske partier om våre arbeidsplasser. 

Det er viktig at vi samarbeider og lærer av hverandre på tvers mellom private, ideelle og kommunale aktører. 

JEG ER ANSATT SOM pedagogisk leder i Norlandia Lysejordet barnehage. Dere politikere snakker så mye om oss i private barnehager og ofte negativt om våre eiere, men jeg skulle ønske at dere ville lytte til oss ansatte og ta oss på alvor når vi sier at vi har det bra som ansatte i private barnehager og ønsker å fortsette å jobbe her. Vi merker at kvalitet og å levere gode tjenester er det viktigste for våre eiere. Lytt også til foreldrene, som gjennomgående er mer fornøyde med private enn kommunale barnehager. 

VI I NORLANDIA er verdibasert. Vi har alltid barna i fokus og vi strekker oss langt for dem. Gode verdier gir oss ansatte fleksible dager, hvor vi får muligheten til å være med på å påvirke hvordan vi skaper en best mulig hverdag for barna. Det er alltid barna som er i fokus, og de skal oppleve gode omgivelser som stimulerer til en livslang lyst til lek og læring. Vi er opptatt av å skape en bedre og bedre barnehage, hvor barna får dyrke sin nysgjerrighet og hvor vi får være med og tenne lys i øynene til barna. 

LIKEVEL HAR PRIVATE barnehager i flere år nå blitt hengt ut som dårlige arbeidsplasser. Dette stemmer ikke. Vi ansatte har det godt, vi har det vi trenger for å gi barna våre gode tilbud og aktiviteter. Byggene vedlikeholdes godt og forfaller ikke. Vi ansatte får kompetanseheving, fleksibilitet og vi får påvirke. Vi blir lyttet til og tatt på alvor. 

VI HAR TARIFFAVTALE som sikrer oss gode lønns- og arbeidsvilkår. Når vi sammenlikner vår tariff med KS-tariffen, gir vår tariffavtale oss enten like gode eller bedre vilkår. Som nordmenn flest er vi veldig opptatt av pensjon, og vi har gode pensjonsordninger hos oss. 

HVORFOR MÅ NOEN politikere sette oss som private barnehager opp mot ideelle og kommunale, når vi jo gjør hverandre bedre? Vi ansatte har det bra, vi har lavere sykefravær enn i kommunale barnehager. Foreldrene er mer fornøyde med private barnehager. Staten sparer to milliarder årlig på at vi har private barnehager. Vi lærer av hverandre, vi ulike aktørene. Til sammen bidrar private barnehager positivt for landet vårt. 

JEG HÅPER DERE politikere vil høre på oss ansatte i private barnehager når vi sier at vi har det bra, før dere forteller oss at vi ikke har det. Det er ingen grunn til å være imot private barnehager når vi bidrar til økt kvalitet som kommer alle til gode og når ansatte og barna har det bra.

Les Dagbladet artikkelen her.