HBMellbye.gif

Høstbrev

Nå som sommeren ebber ut, vil vi gjerne informere dere litt om aktivitetene i Norlandia Care.

Først og fremst er det terroren i Norge vi kommer til å huske fra denne sommeren. Ingen i Norlandia Care ble direkte berørt, men våre ansatte på Gaustad Hotell gjorde en fantastisk innsats med omsorg til de pårørende som ble innlosjert på hotellet. De løste også en stor logistikk- og koordineringsoppgave da hotellet ble stengt for andre gjester i perioden. Vi er utrolig stolt og takknemlig over den profesjonalitet våre ansatte utviste i denne vanskelige oppgaven. Det føltes også godt at vi kunne bidra i krisen.

Under ferieavviklingen på våre enheter har vi alltid ekstra fokus på å opprettholde kvaliteten. Med god planlegging, gode sys­temer, gode introduksjoner og ikke minst dyktige vikarer har vi oppnådd vår målsetning om gjennomgående god kvalitet og ingen negative hendelser gjennom sommeren. På vårt sykehjem Tapiren i Kristinehamn i Sverige avsluttet de sommeren med et ordentlig krepselag for beboerne, en tradisjon de har holdt på med i noen år.
 
På Oppsalhjemmet i Oslo har vi også en tradisjon. Ansvarlig sykehjemslege Stephan Ore er veterantog-entusiast. Tirsdag 23. august kjørte han sitt selvbygde damp­lokomotiv i strålende solskinn på aktivitets­dagen. Beboere, barnehagebarn, og ansatte fikk kjøre tog på skinner som var lagt ut for anledningen. Tut og kjør!

Alle andre enheter har også hatt flere hyggelige ute-arrangementer i sommer.

Det er kommunevalgkamp i Norge om dagen, og også denne gangen er det eldreomsorg og bruk av private aktører som er det heteste tema. Vi får en del oppmerksomhet fra ulike politisk hold i media og får også besøk av politikere på våre enheter. Noen av besøkene resulterer i fine medieoppslag som her på Risenga i Asker.

I Pasienthotell prosjektet i Tampere i Finland har det vært mye aktivitet den siste tiden. De fleste systemer er nå på plass og det er mange detaljer å holde styr på når vi bygger et nytt hotell. Vi har nå fått på plass en dyktig lokal ledelse og vi har åpnet eget kontor. Hotellet åpner dørene 2. januar, og det blir offisiell åpning med helseministeren i Finland i februar/mars.

Faglig utvikling
Det er full fart i det faglige utviklingsprogrammet i høst.

I Sverige lanseres et web-basert opplærings­program for  primærkontaktene i oktober og alle de svenske enhetene har planlagt videreutdanning i Demensomsorgens ABC.

I Norge er det demensdag der mange med­arbeidere vil få ny og oppdatert kunnskap om terapeutisk arbeid med beboere med utfordrende atferd og demenssykdom og alle lederne har vært på turnuskurs.

Alle ansatte i Sverige og Norge begynner nå også med opplæring i vårt nye elektroniske kvalitetssystem: TQM.

Lederutvikling
Enhetslederne og konsernledelsen vil gjennomføre årets tredje NC Akademi i september. De to første fokuserte på Norlandia Care’s overordende strategi og verdigrunnlag samt ledelsesverktøy. I september vil vi fokusere på konseptutvikling av vårt tjenestetilbud, sette målsetninger for neste års arbeid og videreutvikle ledelsesverktøyene.

Kvalitet på tjenesten og god ledelse er viktige trivselsfaktorer for våre ansatte. Vi tilbyr derfor faglig- og personlige utviklingsmulig­heter. Vi har i år hatt mye opplæring i språk og helsedokumentasjon, HMS, Servicekurs, brann og sikkerhet, HRL, vinkurs for hotell­ansatte, smitterengjøring, Notus  etc. I tillegg har vi løpende holdningsskapende arbeid med særlig vekt på service og medbestemmelse. Målsetningen for utviklings­arbeidet er å oppnå høy kompetanse, men også å være en attraktiv arbeidsgiver.  

Det arbeides også systematisk med syke­fravær i hele Norlandia Care. Vi gjør mye med forebygging og med å ta tak i problemer veldig tidlig for å unngå at sykefravær utvikler seg. Vi har veldig gode resultater av dette arbeidet. Sykefraværet i år et totalt på 6.3 %, noe som er langt lavere enn for sammenlignbare virksomheter. Vi tar dette som et tegn på høy trivsel.

Kvalitetsmålinger
Flere av våre enheter har hatt tilsyn fra ulike myndigheter. Norlandia Care har gjennomgående gode rutiner og systemer for kvalitetskontroll og dokumentasjon som gir seg utslag i gode tilbakemeldinger. Våre enheter befinner seg imidlertid i ulike faser av sin utvikling og vi fokuserer på at interne rutiner tydeliggjøres og etterleves samt at dette følges opp av interne kontroller hver måned.

Oslo, 08.09.11