C:\Users\10410service\Pictures\Hulda.jpg

Hulda Gunnlaugsdottir om sykehjem i DN: «Erfaring fra Oslo kommune viser at konkurranse fungerer.»

Dagens Næringsliv fredag 11. mars har et leserinnlegg av COO Care Division Hulda Gunnlaugsdottir. Hun tar utgangspunkt i at byrådet har bestemt å rekommunalisere Madserud sykehjem, selv om det vil koste kommunen 9,5 millioner kroner mer pr år. Hennes hovedpoeng er at konkurranse er verdifullt for beboere og pårørende fordi det det driver frem innovasjon innen områder som pasientsikkerhet, omsorg ved livets slutt, dokumentasjonsarbeid, mat, kulturtilbud, meningsfull hverdag og helsefaglig oppfølging.  Ulike leverandører driver frem kontinuerlig forbedring innen sektoren.

Les hele innlegget i Dagens Næringsliv