Impande_barn_i_barnehage_sør-afrika.jpg

Impande og Norlandia - ett år senere

Det er nå litt over ett år siden Norlandia gikk i samarbeid med organisasjonen Impande. Siden innføringen av partneravtalen, hva slags midler har Norlandia bistått med, og hva har Impande gjort med midlene?

Først, hva er Impande? Impande er en ideell organisasjon som tilbyr støtte til barn og familier i Ugu-distriktet, Sør-Afrika. Impande strever for å hjelpe lokale barn til å få bedre oppvekstsvilkår. Bærebjelken i Impandes arbeid er frivillig innsats; organisasjonen støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Impande har hittil levert flere titalls prosjekter i Sør-Afrika. Impande har bygget nye barnehager, rehabilitert og utstyrt eldre barnehager, bygget multifunksjonelle utviklingssentra og bygget drop-in-senter for skolebarn. Flere skoler har blitt rehabilitert eller utvidet.


Siden samarbeidet med Impande ble inngått har flere barnehager gjort pengeinnsamlinger. Blant de involverte barnehagene er Skistua-, Valhall, og Sørhellinga barnehage. Barnehagene utførte mange kreative innsamlingsaksjoner – mange av dem hvor barna også var involvert: salg av kaffe til foreldre i farta; kunstutstilling med salg av kunst; salg av mat og kaker lagd av barna; panting av flasker; salg av brukte klær; og mye, mye mer. Til sammen samlet Norlandiabarnehagene 120 000 kr til Impande!


Hva har Impande gjort med pengene fra Norlandiabarnehagene? De har bygd en splitter ny barnehage! Barnehagen er ikke helt ferdig, den mangler for øyeblikket lekeplass og lekeapparater, men det er mange andre ting som er fullført. Hovedbygget, som rommer 35 barn, er ferdigstilt og klar til bruk. I tillegg har barnehagen fått installert flere viktige funksjoner som vanntank, toalett og gjerder. Til slutt, i ordentlig Norlandia-stil, har Impande også dyrket en grønnsakshage.


Takk til alle Norlandiabarnehagene som gjorde innsamlinger – deres arbeid er med på å skape en bedre fremtid for mange barn i Sør-Afrika. Til slutt, takk til Impande for deres fenomenale arbeid – vi ser frem til hva dere får til, i fremtiden.