Impande 1.jpg

Inngår partneravtale med Impande for å bygge barnehager i Sør-Afrika

Norlandia inngår partneravtale med organisasjonen Impande, og bidrar til bygging av barnehager i KwaZulu Natal i Sør-Afrika. Allerede i 2018 vil midler fra Norlandia bli brukt til bygging av barnehager i Sør-Afrika.

Rolf Olsen, grunnlegger og leder av Impande uttaler følgende: «Vi i IMPANDE Foundation Norge er stolte over å ha inngått en partneravtale med Norlandia. Vi ser fram til et samarbeid som vil kunne omfatte overføring av både kompetanse og ressurser til barn fra fattige kår i KwaZulu Natal, og som også vil bidra til både motivasjon, mening og stolthet hos ansatte i Norlandia. Impande er en grasrotorganisasjon som driver sitt arbeid med stor innsats  av profesjonelle idealister. Sammen med Norlandia blir vi sterke i et innovativt pionerarbeid med å gi barn i en tidligere bantustan i Sør-Afrika en bedre framtid».

«Vi i Norlandia ser frem til et langsiktig og meningsfylt partnerskap. Vi er glade over å ha funnet frem til hverandre,» sier Yngvar Tov Herbjørnssønn, konsernsjef i Norlandia. Han fortsetter: «Impande har en imponerende historikk på å få til mye med små midler. Vi håper at vår økonomiske støtte på en rask og god måte vil komme barn til gode. Videre ser vi også frem til mange ansattes engasjement og at de vil bidra med overføring av innsikt fra pedagogisk arbeid i våre barnehager».

Impande jobber i Ugu-distriktet i provinsen KwaZulu Natal i Sør-Afrika. I distriktet bor det 720.000 innbyggere, hvorav 50% er under 20 år. Midlene fra Norlandia vil gå til bygging av barnehager i dette distriktet.

Om Impande: Impande arbeider for å stimulere vekst og utvikling hos barn og ungdom fra fattige kår i Sør-Afrika slik at de får bedre oppvekstsvilkår. Bærebjelken i Impandes arbeid er frivillig innsats; organisasjonen støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Impande har hittil levert 46 prosjekter i Sør-Afrika. Impande har bygget 15 barnehager, rehabilitert og utstyrt 10 barnehager, bygget 2 multifunksjonelle utviklingssentra og bygget et drop-in-senter for skolebarn. 10 skoler har blitt rehabilitert eller utvidet. Før bygging er det sikret lokale, offentlige midler til drift.

Om Norlandia: Norlandia Care Group AS er en del av NHC Group. NHC Group er et norskeid, multinasjonalt selskap med hovedkontor i Oslo. Norlandia har 89 barnehager i Norge, 56 i Sverige, 44 i Finland og 37 i Nederland. Vår pedagogiske visjon er «Livslang lyst til lek og læring». Vi jobber for at barn i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende og mer idéskapende. Vårt slagord for barnehagene er «La oppdagelsene begynne!».

 

Mediakontakt:

Rolf Olsen, grunnlegger og leder av Impande
Tlf: +47 928 89 697

Yngvar Tov Herbjørnssønn, konsernsjef Norlandia
Tlf: +47 918 37 189