Til de unge.jpg

Innlegg Dagsavisen: Eldreomsorg er jobben for de tøffe og stolte

Vår konsernsjef Hilde Britt Mellbye har skrevet innlegg i Dagsavisen sammen med Mette Nord, leder i Fagforbundet og Anne-Kari Bratten, adm. dir. i Spekter om viktigheten av at unge velger arbeid innen eldreomsorg.

De skriver: «Om 25 år vil antall eldre over 80 år være det dobbelte av i dag. Ifølge SSB vil vi ha et underskudd på 134.000 arbeidstakere med fagbrev og annen videregående opplæring og 36.000 med yrkesrettede utdanninger på høyskolenivå som sykepleiere og lærere». Videre: « Arbeid innen eldreomsorg er komplekst og krever betydelig kompetanse. Man må ha et bredt spekter av kunnskaper, ha interesse og omtanke for sine medmennesker og praktiske ferdigheter og håndlag. Daglig må man foreta faglige og etiske refleksjoner som krever god kompetanse». Eldreomsorg er jobben for de tøffe og stolte!

Les hele artikkelen her >