ImageHandler.jpeg

Internasjonal pris for pasientsikkerhetsarbeid

Det norske pasientsikkerhetsprogrammet mottok hederspris for kvalitet og sikkerhet på World Hospital Congress på Taiwan nylig.

Oppsalhjemmet, representert ved sykehjemslege Stephan Ore, ble spurt om å være med til World Hospital Congress etter flere år med nært samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet. Stephan hadde også en presentasjon på kongressen om pasientsikkerhetsarbeidet ved Oppsalhjemmet.

Oppsalhjemmet har deltatt i utviklingen av de fleste tiltakspakkene for sykehjem i Pasientsikkerhetsprogrammet, for deretter å implementere dem og senere undervise om dem til andre sykehjem. Oppsalhjemmet har bidratt til spredning av Pasientsikkerhetsprogrammet til hele landet.  Dette nære samarbeidet har Norlandia ansett som en viktig del av å ivareta vårt samfunnsansvar.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og har en bredt sammensatt styringsgruppe med alle sentrale aktører i helse- og omsorgstjenesten. Sekretariatet for programmet står for daglig drift og er plassert i Helsedirektoratet.

Les hva Legeforeningen skriver på sine hjemmesider her:
http://legeforeningen.no/Nyheter/2017/Internasjonal-pris-til-pasientsikkerhetsprogrammet/

Og mer om prisen på sidene til pasientsikkerhetsprogrammet:
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/internasjonal-pris-til-pasientsikkerhetsprogrammet