KidsaBarnehager.jpg

Kjøper Bergens største barnehageaktør

Kidsa AS, eier av Bergens største barnehageaktør Kidsa Barnehager, er solgt til Kidprop AS. Eierne av Kidprop er de samme personene som eier Norlandia Barnehagene.

Kidsa AS, eier av Bergens største barnehageaktør Kidsa Barnehager, er solgt til Kidprop AS. Selskapet er eid av brødrene Kristian og Roger Adolfsen samt Benn Eidissen og Even Carlsen. Det er de samme personene som eier Norlandia Barnehagene. De driver i dag i alt 135 barnehager i Norge, Sverige, Finland og Nederland, hvorav 56 barnehager i Norge. «Jeg tror det blir færre barnehageaktører i Norge. Vi hadde valget mellom å vokse eller å selge. Vi valgte det siste, men er glade for at barnehagene våre skal videreføres av en profesjonell aktør med økonomiske muskler og med langsiktige perspektiver for barnehagedrift», sier Tore Andersen, gründer av Kidsa Barnehager.

Tore Andersen startet sin første barnehage for 25 år siden etter at han ikke fikk barnehageplass for sine barn.

Driften av barnehagene vil videreføres gjennom Norlandia Care Group AS, som har de samme hovedaksjonærene som Kidprop AS. Kidsa Barnehager vil fortsette å være en stor lokal barnehageaktør i Bergen og antall barnehager og ansatte vil opprettholdes. «Kidsa Barnehager er en veldreven organisasjon og gir barn i Bergen gode oppvekstsvilkår. Vi har lenge ønsket å utvide vår virksomhet i Bergensregionen og Kidsa representerer en fin tilvekst til vår satsing i området», sier Kristian A. Adolfsen i Kidprop AS. 

 

Se pressemelding her »